Leden- en bezoekersaantallen cultuur

 • Vlaamse musea goed voor bijna 2,8 miljoen bezoekers

  In 2017 waren er bijna 2,8 miljoen bezoekers in de erkende Vlaamse musea. De erkende socio-culturele verenigingen telden in 2017 ruim 1,1 miljoen leden. De Vlaamse films trokken 1,7 miljoen toeschouwers. In 2015 waren er 3 miljoen deelnemers aan activiteiten van cultuurcentra en bijna 1,5 miljoen mensen waren geregistreerd als ontlener bij een openbare bibliotheek. 
  Het aantal museumbezoekers zit in stijgende lijn de voorbije jaren, met een lichte terugval in 2017. Het aantal geregistreerde leners van openbare bibliotheken kende de voorbije 10 jaar een geleidelijke daling. Het aantal bezoekers aan de Vlaamse film schommelde wat, maar is wel duidelijk teruggevallen na de piek in 2015. Het aantal deelnemers van cultuurcentra is vrij stabiel.

 • 261.000 leden in de jeugdverenigingen

  De jeugdverenigingen telden ruim 261.000 leden in 2017. De ledenaantallen van de jeugdverenigingen zitten in de lift.

 • Ontleners in bibliotheken zijn voor twee derde volwassenen

  Ongeveer twee derde van de leners in de Vlaamse Openbare Bibliotheken zijn volwassenen. De jeugd (jonger dan 15 jaar) is goed voor één derde, al lijkt hun aandeel licht af te nemen.

 • Vooral deelname aan podiumkunsten in de cultuurcentra

  De meerderheid van de eigen activiteiten waaraan men deelneemt in cultuurcentra zijn podiumactiviteiten. 8 op de 10 komt om een podiumactiviteit bij te wonen (dans, muziek, theater,…).

 • Scouts en Chiro blijven het grootst

  Scouts en Chiro blijven de grootste jeugdbewegingen. Samen zijn ze goed voor ongeveer drie kwart van het totaal aantal leden.

 • Bezoekers Vlaamse film een vijfde van het totale bezoek

  Zowat een vijfde van het totaal aantal filmbezoekers in het Vlaamse Gewest gaat naar een Vlaamse film.

 • Vlaams Gewest goed voor helft Belgische bioscoopbezoeken

  In 2015 waren in Brussel 43.000 van de leners geregistreerd bij een Nederlandstalige openbare bibliotheek. De gemeenschapscentra in Brussel telden 184.284 unieke deelnemers aan hun activiteiten in 2015. De gemeenschapscentra van VZW “De Rand” waren in 2017 goed voor bijna 41.000 deelnemers.
  Bijna de helft van de Belgische bioscoopbezoeken vindt in het Vlaamse Gewest plaats, ruim een derde in het Waalse Gewest en ruim 15% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Bronnen

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM): Website
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF): Website
Statbel: Bioscopen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies