Leerling-leerkracht-ratio

 • Leerling-leerkracht-ratio laagst in secundair onderwijs, hoogst in hoger onderwijs

  Het aantal leerlingen per voltijds onderwijzend personeelslid lag in het schooljaar 2018-2019 in het Vlaamse hoger secundair onderwijs op 9. Die leerling-leerkracht-ratio lag hoger in het kleuter- en lager onderwijs (13) en in het hoger onderwijs (19).

  De leerling-leerkracht-ratio geeft het aantal leerlingen weer per voltijds equivalent bezoldigd onderwijzend personeelslid. Deze ratio is niet gelijk aan de klasgrootte, maar is eerder een investeringsindicator. Hoe lager de ratio, hoe meer investeringen in onderwijzend personeel werden gedaan.

  De leerling-leerkracht-ratio’s zijn tussen de schooljaren 2014-2015 en 2018-2019 licht gedaald, behalve in het lager onderwijs.

 • Vlaamse leerling-leerkracht-ratio in vergelijking met buurlanden laag in lager en secundair, hoog in hoger onderwijs

  In het schooljaar 2018-2019 nam het Vlaamse kleuteronderwijs onder de buurlanden een middenpositie in. Duitsland had de laagste leerling-leerkracht-ratio (7), het Verenigd Koninkrijk de hoogste (37). Het Vlaamse cijfer was ongeveer gelijk aan het EU28-gemiddelde.

  Wat het lager onderwijs betreft, bereikte de Vlaamse Gemeenschap de laagste ratio onder de buurlanden, samen met België. Het Verenigd Koninkrijk (20) had de hoogste. Het Vlaamse cijfer lag hier vrijwel op hetzelfde niveau als het cijfer van de EU28 als geheel.

  Ook in het hoger secundair onderwijs kende de Vlaamse Gemeenschap in vergelijking met de buurlanden de laagste ratio. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland vertoonden de hoogste waarden (telkens 18). Het EU28-gemiddelde bedroeg hier 12.

  In het hoger onderwijs daarentegen liet het Vlaamse onderwijs een hogere ratio optekenen dan de buurlanden (behalve België). Van de buurlanden scoorde Duitsland het laagst met een ratio van 12. Het EU28-gemiddelde bedroeg hier 14.

Bronnen

Eurostat: database
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): Education at a Glance
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Publicatiedatum

30 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies