Levensverwachting

 • Levensverwachting blijft stijgen

  In 2018 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in het Vlaamse Gewest voor de hele wettelijke bevolking 82,4 jaar. Bij mannen gaat het om 80,3 jaar, bij vrouwen om 84,4 jaar. Dat geeft dus een extra levensverwachting voor vrouwen van 4,1 jaar tegenover mannen. 

  Tussen 2000 en 2018 is er sprake van een toename van de levensverwachting bij de geboorte: van 75,5 jaar in het jaar 2000 naar 80,3 jaar in 2018 (+4,8 jaren) voor mannen; van 81,4 jaar naar 84,4 jaar (+3,0 jaren) voor vrouwen.

  De jaarlijkse toename van de levensverwachting bij de geboorte ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde jaarlijkse toename in recente jaren  gemeten over de jaarlijkse stijgingen in 2016-2018 , bedraagt iets minder dan een vol seizoen voor mannen (+0,22 jaar) tegenover een half seizoen voor vrouwen (+0,15 jaar).

 • Hogere levensverwachting voor vrouwen ook op oudere leeftijden

  Bij de geboorte hadden vrouwen in het Vlaamse Gewest in 2018 een surplus aan levensverwachting van iets meer dan 4 jaar tegenover mannen. Ook op oudere leeftijden behouden vrouwen een hogere levensverwachting tegenover mannen: op de leeftijd van 65 jaar is er een surplus voor vrouwen van +3,1 jaar; op de leeftijd van 85 jaar is het surplus gelijk aan +1,1 jaar. 

  Evenzo is er op oudere leeftijden progressie of toename van de levensverwachting: op de leeftijd van 65 jaar is er ongeveer een jaar bijgekomen tussen 2010 en 2018 (+1,0 jaar voor mannen, +0,8 jaar voor vrouwen); op de leeftijd van 85 jaar een halfjaar (+0,5 jaar voor mannen, +0,4 jaar voor vrouwen).

 • Hoogste levensverwachting voor mannen in arrondissementen Maaseik, Turnhout en Leuven

  De levensverwachting bij de geboorte varieerde in de periode 2016-2018 bij mannen over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 78,9 en 80,9 jaar. Dat is een verschil van 2 jaar.

  De levensverwachting bij de geboorte van mannen ligt het hoogst in de arrondissementen Maaseik, Turnhout en Leuven, en het laagst in de arrondissementen Oudenaarde, Dendermonde en Aalst.

 • Hoogste levensverwachting voor vrouwen in arrondissementen Tielt, Roeselare en Maaseik

  De levensverwachting bij de geboorte varieerde bij vrouwen in de periode 2016-2018 over de 22 Vlaamse arrondissementen tussen 85,0 en 83,7 jaar, een verschil van 1,3 jaar.

  De levensverwachting bij de geboorte van vrouwen ligt het hoogst in de arrondissementen Tielt, Roeselare en Maaseik, en het laagst in de arrondissementen Antwerpen, Dendermonde en Oostende.

 • Vlaanderen in Europese subtop voor levensverwachting

  Binnen België lag de levensverwachting bij de geboorte voor de wettelijke bevolking in 2017 het hoogst in het Vlaamse Gewest (80,1 jaar voor mannen, 84,3 jaar voor vrouwen). In vergelijking met mannen uit het Waalse Gewest kunnen Vlaamse mannen rekenen met een extra levensverwachting van 3 jaar, bij vrouwen is dat 1,9 jaar. Tegenover inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het over een verschil van +1,6 jaar bij mannen en +0,7 jaar bij vrouwen.

  Binnen de Europese Unie (EU28) neemt België inzake de levensverwachting bij de geboorte voor de gewoonlijk verblijvende bevolking een plaats in bij de middenmoot, met een waarde boven het Europese gemiddelde (+0,7 jaar). Dat voor België gunstige surplus vinden we zowel terug bij mannen (+0,9 jaar) als bij vrouwen (+0,4 jaar).

  Top- en bodemwaarden verschillen vrij sterk tussen de EU-lidstaten: bij mannen is er een verschil van 11 jaar in levensverwachting tussen Italië (80,8 jaar) en Letland (69,8 jaar), bij vrouwen van bijna 8 jaar tussen Spanje (86,1 jaar) en Bulgarije (78,4 jaar). Vaak vinden we voor deze algemene graadmeter van het gezondheidspeil van de bevolking Zuid-Europese landen aan de top (Spanje, Italië, Malta, Cyprus, alsook Frankrijk) en Oost-Europese landen onderaan de rangschikking (Hongarije, Litouwen, Roemenië, Letland en Bulgarije).

Definities

Levensverwachting: geeft aan hoeveel levensjaren een persoon nog kan verwachten te leven op een bepaalde leeftijd als hij de rest van zijn leven onderhevig zou zijn aan de waargenomen sterftekansen per leeftijd van de observatieperiode.

Wettelijke bevolking (naar Belgisch recht): omvat niet de personen ingeschreven in het wachtregister (voor asielzoekers).

Gewoonlijk verblijvende bevolking ('usually resident population' volgens de Europese Verordening (EG) nr. 862/2007): omvat wel personen ingeschreven in het wachtregister, voor zover die al geruime tijd in het land verblijven (minstens 12 maanden, of de intentie daartoe).

Publicatiedatum

10 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies