Marktaandelen

 • Vlaams marktaandeel in wereldhandel stabiliseert op 2%

  Het Vlaamse marktaandeel in de wereldhandel lag in 2018 op 2,0%. Het gaat om het aandeel van de uitvoer van het Vlaamse Gewest in de totale invoer van alle landen van de wereld.

  Tussen 2002 en 2012 daalde het marktaandeel van het Vlaamse Gewest van 2,8% tot 2,0%. In de jaren na 2012 bleef het Vlaamse marktaandeel vrijwel stabiel.

  De marktaandelen van België en de buurlanden zijn groter. Maar dat zijn dan ook grotere economieën. Zo bedroeg het Duitse marktaandeel 8,4% in 2018. Het marktaandeel van België en de buurlanden werd met de tijd minder groot. De daling is vooral voor Frankrijk opvallend. Waar dit land in 2002 nog een groter marktaandeel had dan Nederland, is dat sinds 2008 omgekeerd. Duitsland won van 2013 tot 2016 opnieuw licht aan marktaandeel, maar kon deze winst nadien niet behouden.

 • Vlaams marktaandeel relatief hoog in de nieuwe EU12-lidstaten en in Sub-Sahara Afrika

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in de nieuwe EU12-lidstaten bedroeg in 2018 2,2%. Dat ligt iets hoger dan het Vlaamse totale marktaandeel in de wereldhandel (alle landen). De buurlanden hebben in deze EU12-lidstaten een hoger marktaandeel. Duitsland scoort met een aandeel van 23,0% het hoogst. Dat hangt samen met de geografische nabijheid van de EU12-lidstaten. Tussen 2009 en 2018 verloor het Vlaamse Gewest iets aan marktaandeel in de EU12-landen.

  Het Vlaamse Gewest had in 2018 een marktaandeel van 0,8% in de BRIC-landenDat is beduidend minder dan Duitsland (5,4%). Nederland scoort hier met 0,9% niet veel beter dan het Vlaamse Gewest. Tussen 2009 en 2018 verloren zowel het Vlaamse Gewest als de buurlanden marktaandeel in de BRIC-landen.

  In de Next11-landen kon het Vlaamse Gewest een marktaandeel van 0,8% optekenen in 2018. Hier verloor Vlaanderen sedert 2009 terrein, net als de buurlanden.

  Het Vlaamse Gewest nam in 2018 0,4% van de invoer van de Aziatische Tijgers voor zijn rekening. Tussen 2009 en 2018 kromp het Vlaamse marktaandeel er met 20%. Frankrijk en Nederland kenden een toename.

  Het Vlaamse marktaandeel in Noord-Amerika bedroeg 0,7% in 2018, minder dan in 2009 (1%). Onze 3 buurlanden wisten hun marktaandeel te vergroten tussen 2009 en 2018.

  Het marktaandeel van het Vlaamse Gewest in Japan bedroeg in 2018 0,5%. Tussen 2009 en 2018 verloor het Vlaamse Gewest er terrein.

  Het Vlaamse Gewest had een marktaandeel van 3,1% in Sub-Sahara Afrika in 2018. De buurlanden scoren hoger. Het Vlaamse Gewest kon zijn marktaandeel opvallend uitbreiden tussen 2009 en 2018. Dat was ook zo voor Nederland. Duitsland en Frankrijk zagen een terugloop.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel
UNCTAD: UNCTAD - Stat
Eurostat: Internationale handel

Definities

Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.
BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China
EU12-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië en Bulgarije.
Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.
Marktaandelen: geven het aandeel van een land (of regio) in de totale invoer van een referentieland (of groep van referentielanden) weer of de uitvoer van land x naar land y in % van de totale invoer van land y.      
Noord-Amerika: Verenigde Staten (VS) en Canada.
Sub-Sahara Afrika: Afrika minus Noord-Afrika maar inclusief Soedan.

Publicatiedatum

26 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies