Modale verdeling woon-werkverkeer

  • Auto hoofdvervoermiddel voor 7 op 10 werkenden

    De auto was in 2016 het meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen naar het werk. Iets meer dan 70% van de werkenden gebruikt de wagen als hoofdvervoermiddel om zich naar het werk te verplaatsen. 
    Bijna 17% verplaatst zich met de fiets naar het werk. 5% pendelt met de trein. Lijnbus, tram en metro zijn samen goed voor 3% van de woonwerk-verplaatsingen. Bijna evenveel mensen gaan te voet naar het werk.
    De laatste jaren is er een lichte stijging van het aandeel fietsers.

Bronnen

Definities

Hoofdvervoermiddel: het vervoermiddel dat gebruikt wordt voor het grootste deel van de afstand van de verplaatsing. Soms bestaan die verplaatsingen uit een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld eerst met de fiets naar het station, om daar de trein te nemen. Hier wordt dus gevraagd naar het vervoermiddel waarmee de langste afstand werd afgelegd. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies