Economische betekenis van toerisme
Opdrachtgever Toerisme Vlaanderen
Departement Internationaal Vlaanderen
Eindverantwoordelijke Karolien Weekers (Adjunct van de directeur - 02/553.52.99)
Uitvoerders Karolien Weekers
Startjaar 2008
Periodiciteit Tweejaarlijks
Beleidsrelevantie

Beleidsnota Toerisme 2009-2014, pp.35-36:

"Toerismestatistieken en toeristisch onderzoek bieden zowel de overheid als de toeristische ondernemingen de nodige ondersteuning bij de planning, monitoring en evaluatie van hun toeristische activiteiten en beleid. Op Vlaams niveau ontwikkelen Toerisme Vlaanderen, het Steunpunt Toerisme en Recreatie en de Studiedienst van de Vlaamse Regering beleidsrelevante toeristische kennis.Nochtans blijven gegevens over de economische impact van het toerisme een gemis. Vooral de behoefte aan een duidelijk zicht op het aandeel toerisme in het Bruto Nationaal Product (BNP) en tewerkstelling is sterk. Daarnaast leeft de vraag naar snellere en eenduidige cijfers.
Toerisme Vlaanderen verzamelt in de publicatie 'Toerisme in Cijfers' jaarlijks de belangrijkste beschikbare toeristische cijfers. Dit verzamelwerk wil ik nog meer laten evolueren tot de bijbel van toeristische kennis in Vlaanderen. Belangrijk is dat de ontwikkeling van (nieuwe) toeristische kennis methodologisch onderbouwd is en zoveel mogelijk internationaal vergelijkbaar.
Een duidelijk inzicht in de bijdrage van toerisme aan het BNP en de tewerkstelling in Vlaanderen, hebben we vandaag niet. Tourism Satellite Accounts (TSA) of toeristische satellietrekeningen vormen een internationaal erkend systeem om de economische impact van toerisme te meten. Voor Vlaanderen blijkt de implementatie daarvan geen gemakkelijke opgave, aangezien het systeem vertrekt vanuit de nationale rekeningen. De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal sterke inspanningen leveren om TSA-tabellen in Vlaanderen te ontwikkelen." 

Interne SVR-samenwerking SVR collega's omgevingsmonitoring en studies
Externe SVR-samenwerking Departement Internationaal Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen
Output

Publicaties

Valorisatie

Publicaties

 

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse regering m.b.t. toerisme in Vlaanderen

Europese subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen - Overzicht van Europese subsidies in 2007-2013 en 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Gewest (1/2017 - Pdf - 72 kB)

Het aantal tweede verblijven in Vlaanderen in 2016 (1/2017 - Pdf - 1 MB)

Subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen - Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Gewest (1/2017 - Pdf - 281 kB)

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen - TSA 2012 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (Pdf - 1 MB)

TSA (Tourism Satellite Account) Flemish Region and Brussels-Capital Region 2012 - Executive Summary (Pdf - 246 kB)

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen - TSA 2014 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (Pdf - 1 MB)

TSA (Tourism Satellite Account) - Flemish Region and Brussels-Capital Region 2014 - Executive Summary (Pdf - 282 kB)