Energiearmoede

Deze cijfers geven informatie rond energiearmoede in Vlaanderen zoals verzameld door de VREG. In eerste instantie laten deze gegevens toe om de evolutie van energiearmoede in het algemeen en het effect van genomen maatregelen op te volgen. Daarnaast is het in het bijzonder belangrijk dat het lokaal bestuur en de andere lokale actoren beschikken over recente en kwaliteitsvolle basisgegevens. Ook voor wetenschappelijk sociaal onderzoek kunnen deze registratiegegevens een interessante bron zijn.

De gegevens worden jaarlijks door de netbeheerders geleverd aan de VREG vóór 31/3 over het voorgaande kalenderjaar. De VREG analyseert deze cijfers en verwerkt ze tot een rapport. Conform het Energiebesluit wordt het rapport jaarlijks vóór 31/5 overgemaakt aan de minister. Midden juni wordt het rapport gepubliceerd op de VREG-website. In het gepubliceerde rapport worden de cijfers tot op het niveau van provincie getoond en wordt ook duiding gegeven bij de cijfers.
Omstreeks dezelfde periode worden de cijfers per gemeente op de website lokalestatistieken.be gepubliceerd, duiding wordt daarbij niet voorzien.

De cijfers kunnen gelinkt worden aan het aantal huishoudelijke elektriciteits- en aardgasafnemers dat ook per gemeente beschikbaar is.

Rapporten
 

Starknop applicatie

Contactpersoon:
Datamanagement VREG
E-mail: datamanagement@vreg.be