Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen
Opdrachtgever Studiedienst van de Vlaamse Regering.
Eindverantwoordelijke -
Uitvoerders Studiedienst met medewerking van beleidscellen van verschillende domeinen
Startjaar 1999
Periodiciteit Om de vijf jaar
Beleidsrelevantie Kadert in de voorbereiding van Bijdrage van Administratie aan nieuwe regering
Interne SVR-samenwerking Alle SVR-teams
Externe SVR-samenwerking Beleidscellen in verschillende beleidsdomeinen
Output

Rapport met thesen over te verwachten ontwikkelingen op demografisch, macro-economisch, cultureel-maatschappelijk, ecologisch, politiek-institutioneel, technologisch-innovatief vlak

Valorisatie

Wordt overhandigd aan onderhandelaars nieuwe regering, verspreiding via de website Vlaanderen.be samen met domeinspecifieke Bijdragen aan de regering


Publicaties

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 2014 (Pdf - 1,6 MB)

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 2009 (Pdf - 15,3 MB)

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 2004 (Pdf - 1,8 MB)

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 1999 (Pdf - 1,8 MB)