Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen
Opdrachtgever Studiedienst van de Vlaamse Regering.
Eindverantwoordelijke  
Uitvoerders Studiedienst met medewerking van beleidscellen van verschillende domeinen
Startjaar 1999
Periodiciteit Om de vijf jaar
Beleidsrelevantie Kadert in de voorbereiding van Bijdrage van Administratie aan nieuwe regering
Interne SVR-samenwerking Alle SVR-teams
Externe SVR-samenwerking Beleidscellen in verschillende beleidsdomeinen
Output

Rapport met thesen over te verwachten ontwikkelingen op demografisch, macro-economisch, cultureel-maatschappelijk, ecologisch, politiek-institutioneel, technologisch-innovatief vlak

Valorisatie

Wordt overhandigd aan onderhandelaars nieuwe regering, verspreiding via de website Vlaanderen.be samen met domeinspecifieke Bijdragen aan de regering


Publicaties

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 2014 (Pdf - 1,6 MB)

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 2009 (Pdf - 15,3 MB)

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 2004 (Pdf - 1,8 MB)

Download de Algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen 1999 (Pdf - 1,8 MB)