Tevredenheidsmeting
Opdrachtgever College van Ambtenaren-generaal van de Vlaamse administratie
Eindverantwoordelijke Dries Verlet (Adviseur - 02/553.58.09)
Uitvoerders  
Startjaar 2011-2012
Periodiciteit driejaarlijks
Beleidsrelevantie opvolgen van resultaten van meerjarenprogramma slagkrachtige overheid
Interne SVR-samenwerking programma Data & Kwaliteit
Externe SVR-samenwerking CAG-werkgroep
Output

rapport met resultaten van de metingen bij de drie doelgroepen: burgers, bedrijven, lokale besturen

Valorisatie

 

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. de tevredenheidsbarometer

De tevredenheidsbarometer slagkrachtige overheid: de tevredenheid van onze klanten in 3D (Pdf - 350 kB)