Vlaanderen in Cijfers
Opdrachtgever Studiedienst van de Vlaamse Regering
Eindverantwoordelijke Myriam Vanweddingen (Adjunct van de directeur - 02/553.57.88)
Uitvoerders SVR-domeinverantwoordelijken
Startjaar 1994
Periodiciteit jaarlijks
Beleidsrelevantie opvolging ontwikkelingen in de omgeving waarin de Vlaamse overheid actief is aan de hand van een beperkte set van indicatoren op de verschillende beleidsdomeinen.
Interne SVR-samenwerking team Omgevingsmonitoring
Externe SVR-samenwerking vertalingen naar het Engels (Flanders in Figures), het Frans (sinds 2007) en het Duits (sinds 2007) door het departement Internationaal Vlaanderen (tot 2013)
Output

Excel-bestand

gedrukte vouwfolder (tot 2012), gedrukte A5 brochure (vanaf 2013)

PDF-bestand op SVR-website

gebruikte reeksen in de vorm van Excel bestanden op de SVR-website

Valorisatie

ruime verspreiding naar breed publiek  

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. Vlaanderen in Cijfers