Motief verplaatsingen

  • Meeste verplaatsingen voor winkelen en werken

    19% van alle verplaatsingen hadden in 2016 winkelen als motief. Pendelen van of naar het werk is goed voor 17% van alle verplaatsingen. 
    Drie andere verplaatsingsmotieven zijn elk goed voor 13 tot 14% van de verplaatsingen. Dat zijn ‘ontspanning, sport, cultuur’, ‘iets/iemand wegbrengen/afhalen’ en ‘iemand een bezoek brengen’.
    De overige redenen om zich te verplaatsen zijn minder vaak de aanleiding om het huis te verlaten.

Bronnen

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Verdeling verplaatsingen volgens verplaatsingsmotief

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies