Neerslagextremen

  • Aantal dagen met zware neerslag neemt toe

    Het aantal dagen met zware neerslag per jaar in België (gemeten in Ukkel) vertoont een stijgende trend. Het gaat om het aantal dagen met minstens 20 millimeter neerslag per dag. Inmiddels telt een jaar 5 tot 6 dagen met zware neerslag, begin jaren 1950 was dit 3 dagen. Deze stijging is significant. Het recordjaar was 2004 met 12 dagen van zware neerslag. Intense neerslag komt meestal voor in de zomer omwille van zware onweersbuien die vallen in een tijdsspanne van enkele uren.

  • Intensiteit droogteperiodes niet gewijzigd

    Naast periodes met erg veel neerslag, vallen ook droogteperiodes onder de noemer 'neerslagextremen'. Uit de analyse van het maximum aantal opeenvolgende droge dagen in een jaar, blijkt er geen sprake van een significante stijging of daling voor het meetpunt in Ukkel over de periode 1880-2018. Dit geeft aan dat de droogteperiodes niet intenser zijn geworden sinds het einde van de 19de eeuw. De recordjaren zijn 1893 en 2007, met droogteperiodes die respectievelijk 44 en 37 dagen aanhielden.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Neerslagextremen

Publicatiedatum

12 december 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies