Nieuwbouwvergunningen

 • Aantal vergunde nieuwe gebouwen stijgt naar 26.300 in 2018

  In 2018 werd machtiging tot nieuwbouw verleend voor iets minder dan 26.300 nieuwe gebouwen, waarvan het grootste gedeelte van residentiële aard (bijna 22.000). Hierbij gaat de evolutie een andere richting uit dan de voorgaande jaren. 2017 was voor de nieuwbouw nog het jaar met het op één na laagste aantal vergunningen sinds 1996. Enkel in 2015 werden er nog iets minder nieuwe gebouwen vergund dan in 2017.

 • Aantal vergunde nieuwe woningen piekt

  Een gebouw van residentiële aard kan meerdere woningen (wooneenheden) omvatten. Daarom ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen hoger dan het aantal vergunde nieuwbouwgebouwen.

  In 2018 werd de nieuwbouw van ruim 49.300 nieuwe woningen vergund. Dat zijn er iets meer dan 11.900 meer nieuwbouwvergunningen dan het jaar voordien. Rond 2000 lag het ritme van het totaal aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog op 30.000 tot 35.000 per jaar. Vanaf 2005 worden in de meeste jaren 35.000 tot 40.000 nieuwe woningen per jaar vergund. 

  63% van de vergunde woningen in 2018 was een appartement, in 1996 was dit nog 35%. Toch is voor 2018 vooral de stijging van de vergunning van nieuwe woonhuizen opmerkelijk. Tegenover 2017 nam het aantal vergunningen voor woonhuizen met 38% toe. Met een aantal van iets meer dan 18.200 woonhuizen gaat dit terug richting het niveau van het jaar 2005.

 • In slechts 2 gemeenten geen nieuwe woningen vergund

  Naast de grootsteden Antwerpen en Gent reikte ook Oostende in 2018 meer dan 1.000 vergunningen voor nieuwe woningen uit. Antwerpen staat op kop met 2.560 vergunningen. In slechts 2 Vlaamse gemeenten werden geen nieuwe woningen vergund: Herstappe en Dilsen-Stokkem.

 • Gewesten kennen verschillende trend bij vergunningen nieuwbouwwoningen

  Vergeleken met 2017 waren er in 2018 in het Vlaamse Gewest 32% meer bouwaanvragen voor nieuwe woningen, in het Waalse Gewest 3%. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest daalde de nieuwbouwaanvraag met 17%.

  Voor de 3 gewesten was 2006 een jaar met veel nieuwbouwvergunningen: in totaal werden in dat jaar in België meer dan 61.000 nieuwe woningen vergund. Nadien daalde het aantal nieuwbouwvergunningen in de andere gewesten relatief meer dan in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest daalde het aantal nieuwbouwvergunningen tussen 2006 en 2017 met 51%. Door de sterke toename van het aantal nieuwe woningen in het Vlaamse Gewest, lag in 2018 het aantal nieuwe woningen in België het hoogst sinds 1996.

Bronnen

Statbel: Bouwvergunningen

Publicatiedatum

15 mei 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies