Nieuwe hypothecaire kredieten

 • Bijna 258.000 nieuwe hypothecaire kredieten in 2020

  In 2020 werden 257.765 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten in het Vlaamse Gewest. In 2015 en 2016 werden nog meer dan 350.000 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten. Het aantal nieuwe kredieten lag in de daaropvolgende jaren lager. In 2019 was er een tijdelijke toename van het aantal nieuwe kredieten maar in 2020 is dat aantal weer afgenomen.

  De daling van het aantal nieuwe kredieten in 2020 hangt mogelijk samen met de Covid-19-pandemie. Tijdens de lockdown die in de 2de helft van maart van start is gegaan, is de vraag naar kredieten sterk teruggevallen.

 • Aandeel nieuwe hypothecaire kredieten laagst aan de kust

  In 2020 varieerde het aantal nieuwe hypothecaire kredieten per 100 inwoners van 18 jaar en ouder tussen de Vlaamse gemeenten. De aandelen liggen het laagst in de kustgemeenten en de rest van West-Vlaanderen. De hoogste aandelen nieuwe hypothecaire kredieten zijn te vinden in het zuiden van Vlaams-Brabant en Limburg en een aantal gemeenten in het noorden van de provincie Antwerpen.  

 • Enkel in Vlaams Gewest daling van aandeel nieuwe hypothecaire kredieten

  In 2020 werden per 100 inwoners ouder dan 18 jaar 4,5 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten in het Vlaamse Gewest. Dat aandeel lag lager in het Waalse (4,3 per 100 inwoners) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (3,2 per 100 inwoners).

  Enkel in het Vlaamse Gewest was er in 2020 een daling van het aandeel nieuwe hypothecaire kredieten. In 2019 lag dat aandeel nog op 6,2 nieuwe kredieten per 100 inwoners. In de overige gewesten was er een lichte toename van dat aandeel tussen 2019 en 2020.

Bronnen

Nationale Bank van België (NBB): Kredieten aan particulieren

Publicatiedatum

4 februari 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies