Nieuwe wettelijke samenwoningen

 • Ruim 23.000 nieuwe wettelijke samenwoningen per jaar

  In 2018 werden in het Vlaamse Gewest ruim 23.000 nieuwe wettelijke samenwoningen van partners geregistreerd.

  Het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen lag in 2018  in het Vlaamse Gewest iets lager dan het aantal nieuwe huwelijken.

  De registratie van een wettelijke samenwoning van twee niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Dat leidde tot een eerste piek van het aantal registraties van wettelijke samenwoningen in 2001. Nadien was er een gestage toename van het aantal nieuwe registraties. Sinds 2011 blijft het jaarlijkse aantal nieuwe registraties min of meer gelijk met iets meer dan 23.000 registraties per jaar.

  Sinds 2000 hebben in het Vlaamse Gewest ruim 277.000 paren ooit hun samenwonen wettelijk geregistreerd.

 • Nieuwe wettelijk samenwonenden zijn vooral late twintigers

  De nieuwe wettelijk samenwonenden in het Vlaamse Gewest waren in 2018 vooral late twintigers. De groep omvatte weinig personen van 60 jaar en ouder. Bij de registratie was de ene partner gemiddeld genomen 34,9 jaar en de andere partner 32,5 jaar.

 • Nieuwe wettelijk samenwonenden zijn vooral 2 ongehuwden

  Van de nieuwe wettelijk samenwonende paren uit 2018 bestond in het Vlaamse Gewest 3% uit partners van hetzelfde geslacht. 

  Nieuwe wettelijke samenwoningen gebeurden in 2018 voor 76% door paren bestaande uit 2 ongehuwde partners. Bij de meeste overige paren die hun samenwonen wettelijk registreerden was minstens 1 van de 2 partners uit de echt gescheiden.

  Bij 87% van de nieuwe wettelijke samenwoningen hadden beide partners de Belgische nationaliteit.

  Bij 0,28% van alle nieuwe wettelijke samenwoningen in 2018 ging het om een ouder-kind of broer-zus verwantschap en dus niet om samenwonende partners.

 • Minder wettelijke samenwoningen dan huwelijken in provincies Antwerpen en Limburg

  In de provincies Antwerpen en Limburg werd in de periode 2016-2018 gemiddeld genomen per jaar iets minder vaak voor een wettelijke samenwoning gekozen dan voor een huwelijk. In de andere provincies was het aantal nieuwe wettelijke samenwoningen nagenoeg even groot als het aantal nieuwe huwelijken.

 • Meer nieuwe wettelijke samenwoningen dan huwelijken in Waals Gewest

  In de periode 2016-2018 waren er in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gemiddeld genomen per jaar iets meer nieuwe huwelijken dan nieuwe wettelijke samenwoningen. In het Waalse Gewest waren er per jaar ruim 2.000 meer nieuwe wettelijke samenwoningen dan nieuwe huwelijken.

Bronnen

Publicatiedatum

12 november 2019

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies