Octrooiaanvragen

  • 253 octrooiaanvragen per miljoen inwoners

    In 2015 werden in het Vlaamse Gewest in totaal 1.635 octrooien aangevraagd. Dat zijn er 253 per miljoen inwoners. Het gaat om octrooiaanvragen binnen het Europees Octrooisysteem (EPO) door een uitvinder en/of aanvrager met adres in het Vlaamse Gewest.

    Het aantal octrooien lag hoger in de periode tot 2008. In dat laatste jaar brak de financieel-economische crisis uit die zich ten volle liet voelen in 2009. Dat ging gepaard met een kleiner  aantal aangevraagde octrooien. Sindsdien bleef het aantal ongeveer constant tot 2013. Vanaf 2014 was er weer sprake van een lichte toename. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar.

  • Vlaanderen internationaal in middenmoot voor octrooiaanvragen

    Het Vlaamse Gewest situeerde zich in 2014 boven het Belgische gemiddelde van 202 octrooiaanvragen per miljoen inwoners.

    Vooral in Luxemburg (778) en Zwitserland (772) ligt het aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners duidelijk hoger dan in de andere landen. Ook Zweden en Finland scoren met ongeveer 400 aanvragen vrij hoog. Van onze buurlanden doen Duitsland (320) en Nederland (295) het goed. Frankrijk heeft 177 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek - octrooien
European Patent Office (EPO): Searching for Patents

Definities

Octrooi: een octrooi verleent een uitvinder het recht om gedurende een bepaalde termijn anderen te verbieden de uitvinding te gebruiken of na te maken. In Europa worden octrooien aangevraagd en gegund binnen het Europees Octrooisysteem (European Patent Office, of EPO. 

Publicatiedatum

30 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies