Octrooiaanvragen

  • 259 octrooiaanvragen per miljoen inwoners

    In 2017 werden in het Vlaamse Gewest in totaal 1.687 octrooien aangevraagd. Dat zijn er 259 per miljoen inwoners. Het gaat om octrooiaanvragen door een Vlaamse uitvinder en/of aanvrager, ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO). 

    Het aantal octrooien lag in de periode voor 2008 op een iets hoger niveau. In dat jaar brak de financieel-economische crisis uit, die vooral in 2009 goed voelbaar was. Dat ging samen met een daling in het aantal octrooiaanvragen. Tussen 2009 en 2013 bleef het aantal redelijk stabiel, nadien was er opnieuw sprake van een toename. Recentere cijfers na 2017 zijn voorlopig niet beshikbaar. 

  • Vlaams Gewest internationaal in middenmoot

    Het Vlaams Gewest situeerde zich in 2016 boven het Belgisch gemiddelde van 215 octrooiaanvragen per miljoen inwoners. Vooral in Luxemburg (916) en Zwitserland (802) ligt het aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners een pak hoger dan in de andere landen . Ook Zweden (431) en Finland (330) scoren vrij hoog. Van de buurlanden doen Duitsland (317) en Nederland (323) het goed. Frankrijk heeft 172 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners. 

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek - octrooien
European Patent Office (EPO): Searching for Patents

Definities

Octrooi: een octrooi verleent een uitvinder het recht om gedurende een bepaalde termijn anderen te verbieden de uitvinding te gebruiken of na te maken. In Europa worden octrooien aangevraagd en gegund binnen het Europees Octrooisysteem (European Patent Office of EPO).

Publicatiedatum

16 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies