Omzet via e-commerce bij ondernemingen

 • E-commerce goed voor bijna derde van omzet

  Bij ondernemingen met minstens 10 werknemers was in de periode 2017-2018 32% van de totale omzet afkomstig van e-commerce. Het aandeel van e-commerce in de totale omzet verdubbelde sinds de eerste meting in 2010-2011. Toen ging het om 15% van de totale omzet.

 • Belang e-commerce in omzet groter bij grotere ondernemingen

  Het belang van e-commerce in de totale omzet neemt toe met de ondernemingsgrootte. Bij ondernemingen met 10 tot 49 werknemers was e-commerce in 2017-2018 goed voor 11% van de totale omzet. Bij ondernemingen met minstens 250 werknemers was dat 57%.

  Bovendien steeg het belang van e-commerce sterker bij grote dan bij kleine ondernemingen.  Hierdoor werd het verschil tussen kleine en grote ondernemingen groter over de jaren.

 • EDI-verkopen nemen het grootste deel van omzet via e-commerce in

  Bij verkopen van goederen en diensten via e-commerce nemen in de ondernemingen met minstens 10 werknemers de Electronic Data Interchange-verkopen (EDI-verkopen) het grootste deel in. EDI-verkopen zijn verkopen via berichten in een standaardformaat, geschikt voor automatische verwerking. In 2017-2018 was 19% van de totale omzet afkomstig van dergelijke EDI-verkopen.

  Webverkoop betreft verkopen via een onlinewinkel of via webformulieren op een website of extranet, of via apps. Men maakt een onderscheid tussen webverkopen aan particulieren (B2C), aan bedrijven (B2B) of aan de overheid (B2G). In 2017-2018 kwam 10% van de totale omzet van ondernemingen uit webverkopen aan bedrijven of aan de overheid en 2% uit webverkopen aan particulieren.

 • E-commerce in vergelijking met EU-landen sterk ingeburgerd bij Vlaamse ondernemingen

  In 2017-2018 nam e-commerce een groter aandeel van de totale omzet in bij de Vlaamse (32%) en de Brusselse (38%) ondernemingen met minstens 10 werknemers dan bij de Waalse ondernemingen (14%).

  België hoort, samen met Ierland en Tsjechië, tot de top 3 van de landen waar e-commerce het grootste aandeel van de totale omzet van de ondernemingen inneemt.

Definities

E-commerce: de verkoop of aankoop van goederen of diensten via een computernetwerk, via methodes die specifiek ontworpen werden voor het ontvangen of plaatsen van bestellingen. De betaling en uiteindelijke levering van de goederen of diensten hoeven niet online te gebeuren. Bestellingen, uitsluitend via handgetypte e-mails uitgevoerd, worden niet opgenomen bij e-commerce. Bestellingen, uitsluitend via handgetypte e-mails uitgevoerd, worden niet opgenomen bij e-commerce.

Publicatiedatum

30 april 2019

Volgende update

februari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies