Onderwijsinstellingen

 • Iets meer dan 4.000 onderwijsinstellingen in Vlaanderen

  In het schooljaar 2018-2019 waren er 4.005 onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Dit aantal schommelde weinig de jongste jaren: het aantal basisscholen steeg beperkt, het aantal instellingen in de andere niveaus daalde heel licht.

   

 • 2 op 3 onderwijsinstellingen is basisschool

  In het schooljaar 2018-2019 waren er 2.644 basisscholen in Vlaanderen. Daarvan zijn er 2.445 in het gewoon basisonderwijs en 199 in het buitengewoon onderwijs. De basisscholen nemen daarmee 66% van alle onderwijsinstellingen in.
  In het secundair onderwijs zijn er 1.076 scholen, waarvan 950 in het gewoon en 126 in het buitengewoon onderwijs. Dat komt overeen met een aandeel van 27% van alle instellingen. 
  Alle andere instellingen samen zijn goed voor 7% van de onderwijsinstellingen. Het gaat om 168 academies (deeltijds kunstonderwijs), 95 centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie, 16 hogescholen en 6 universiteiten.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

Onderwijsinstelling: een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek instellingsnummer toegekend is.

Publicatiedatum

29 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies