SVR-Verkenningen

Een  SVR-Verkenning vertrekt vanuit een specifiek beleidsvraagstuk of maatschappelijke uitdaging. De scope is transversaal of beleidsdomeinoverschrijdend.

Volgende elementen komen in een ‘SVR-Verkenning’ aan bod:

  • Welke trends detecteren we (op internationaal vlak)
  • Hoe kunnen we Vlaanderen internationaal positioneren?
  • Hoe ziet de toekomst eruit?
  • Wat zijn de sterktes en zwaktes van Vlaanderen?
  • Welke goede praktijken en/of toepasbaarheid van succesformules kunnen we identificeren in Vlaanderen.

Voor meer informatie over SVR-Verkenningen: Marc Callens (02/553.40.96)