Online problemen bij het internetgebruik bij burgers

 • 16% Vlamingen geconfronteerd met virus of andere computerinfectie in 2015

  In 2015 gaf 19% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar aan dat ze in het voorbije jaar geconfronteerd werden met een online probleem. In 2010 was dat nog 25%.
  Het meest voorkomende probleem is de besmetting met een virus of een andere computerinfectie met een verlies van gegevens of tijd tot gevolg. In 2015 werd 16% van de Vlamingen geconfronteerd met dergelijk probleem, in 2010 23%.
  De twee andere bevraagde vormen van online problemen kwamen in 2015 bij 3% van de Vlamingen voor. Het gaat ten eerste om misbruik van op het internet geplaatste persoonlijke informatie of andere vormen van schending van de privacy. Het tweede online probleem betreft financiële schade als gevolg van de ontvangst van frauduleuze berichten (phishing), het ongemerkt omleiden naar valse websites om gevoelige informatie te verwerven (pharming) of frauduleus gebruik van een betaalkaart.

 • Vrouwen, ouderen en laaggeschoolden minder geconfronteerd met online problemen

  De kans dat men één van de vermelde online problemen heeft ervaren in het voorbije jaar is kleiner bij vrouwen, ouderen en laaggeschoolden. Dit hangt gedeeltelijk samen met de verschillen in internetgebruik. 
  Mannen (21%) worden meer geconfronteerd met online problemen dan vrouwen (16%).

  28% van de jongeren van 16 tot 24 jaar werd slachtoffer van een online probleem tegenover 10% van de 55- tot 74-jarigen. 

  Bij de laaggeschoolden wordt 14% getroffen door een online probleem. Bij de andere opleidingsgroepen is dat 20% tot 22%. 

  Ten slotte ondervinden de laagste en hoogste inkomens meer online problemen dan de middengroepen, al zijn de verschillen minder uitgesproken dan bij de andere achtergrondkenmerken.

 • Aandeel burgers met online problemen in Vlaanderen ongeveer op zelfde niveau als EU-gemiddelde.

  Binnen België worden de Vlamingen (19%) minder geconfronteerd met online problemen dan de Brusselaars (36%) of de Walen (28%).
  Het aandeel Vlamingen dat geconfronteerd werd met online problemen, benadert het EU-gemiddelde (20%). In Nederland (9%), Slovakije (9%) en Tsjechië (8%) wordt een kleiner aandeel van de burgers geconfronteerd met online problemen. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies