Onlineproblemen bij het internetgebruik bij burgers

 • Bijna 3 op 10 Vlamingen geconfronteerd met problemen inzake onlineveiligheid

  In 2019 gaf 29% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar aan dat ze tijdens hun internetgebruik voor privéredenen in het voorbije jaar geconfronteerd werden met een probleem inzake onlineveiligheid.

  Het meest voorkomende probleem betreft het ontvangen van frauduleuze berichten of phishing (23%). Op de tweede plaats staat ongemerkt omgeleid worden naar valse websites waar persoonlijke informatie gevraagd wordt of pharming (8%). De overige problemen van onlineveiligheid komen minder voor.

 • Vrouwen, laaggeschoolden en personen met lager inkomen minder vaak geconfronteerd met problemen inzake onlineveiligheid

  De kans dat men één van de vermelde onlineproblemen heeft ervaren in het voorbije jaar is kleiner bij ouderen, laaggeschoolden en mensen met een laag inkomen. Dit hangt gedeeltelijk samen met het feit dat deze groepen minder gebruik maken van het internet.

  Ook vrouwen en mensen geboren in het buitenland ondervinden minder onlineproblemen dan mannen en mensen geboren in België, terwijl er geen verschil in internetgebruik is naar geslacht of geboorteland. Hetzelfde geldt voor jongeren. Zij ondervinden minder problemen dan de leeftijdsgroep van 25- tot 54-jaar.

 • Vlaming minder geconfronteerd met problemen inzake onlineveiligheid dan EU-burger

  Binnen België worden de Vlamingen (29%) meer geconfronteerd met problemen inzake onlineveiligheid dan inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (26%) of het Waalse Gewest (26%).

  Het aandeel Vlamingen dat geconfronteerd wordt met problemen betreffende de onlineveiligheid blijft onder het EU28-gemiddelde (34%). Ook in vergelijking met  de Scandinavische landen en de buurlanden ligt dit aandeel in het Vlaamse Gewest relatief laag.

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies