Onvoldoende beweging en overgewicht

 • 63% beweegt onvoldoende in vrije tijd, 45% heeft overgewicht

  In 2018 besteedde 37% van de personen van 18 jaar en ouder in het Vlaamse Gewest per week minstens 150 minuten in hun vrije tijd aan lichaamsbeweging. Dit wordt beschouwd als gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging. Dit betekent dat 63% van de volwassenen dit criterium niet haalde en dus niet voldoende lichaamsbeweging had in de vrije tijd. Door een wijziging in de meting van voldoende lichaamsbeweging zijn er geen vergelijkbare cijfers voor de voorbije jaren.

  In 2018 had 45% van de volwassenen overgewicht. Het gaat om personen met een Body Mass Index van 25 of meer. Bij 15% ging het om zwaarlijvigheid. Dit percentage bleef de voorbije 10 jaar vrij stabiel.

 • Overgewicht vooral bij lager opgeleiden

  Meer volwassen vrouwen dan mannen vrouwen besteedden in 2018 minder dan 150 minuten per week aan gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in hun vrije tijd.  

  Veel meer volwassen mannen dan vrouwen hadden overgewicht. 

  In de jongste leeftijdsgroep (18-24 jaar) lag het percentage met minder dan 150 minuten per week gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de vrije tijd het laagst. Vanaf de leeftijd van 25 jaar haalde ongeveer 60% deze mate van lichaamsbeweging in de vrije tijd niet. Bij de oudste groep liep dat op tot 85%.

  Het percentage Vlamingen met overgewicht was in 2018 op de leeftijd van 25 tot 34 jaar al bijna 2 keer zo hoog als op de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Het percentage neemt verder toe met de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 55 jaar werd de 60% bijna bereikt of overschreden. 

  Hoger opgeleiden besteedden in 2018 meer tijd aan gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in hun vrije tijd dan de andere opleidingsgroepen. 

  Overgewicht was het meest terug te vinden bij de lager opgeleiden en het minst bij de hoger opgeleiden.

 • Minder onvoldoende beweging en minder overgewicht in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2018 minder volwassenen die onvoldoende bewogen in hun vrije tijd dan in de andere gewesten.

  In het Waalse Gewest waren er in 2018 meer volwassenen met overgewicht dan in de andere gewesten. 

Bronnen

Definities

Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging (niet-werk-gerelateerd): percentage personen van 18 jaar en ouder dat matig aerobe lichaamsbeweging doet tijdens de vrije tijd en/of fietst om zich te verplaatsen en dit minstens 150 minuten per week.

Overgewicht: Overgewicht, inclusief zwaarlijvigheid of obesitas op basis van de Body Mass Index (BMI).

Body Mass Index (BMI): de BMI is het zelf gerapporteerd gewicht uitgedrukt in kilogram gedeeld door de zelf gerapporteerde lengte uitgedrukt in meter tot het kwadraat. Overgewicht komt overeen met een BMI van 25,0 tot 29,9; zwaarlijvigheid met een BMI van 30,0 of meer.

Publicatiedatum

7 oktober 2019

Volgende update

oktober 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies