O&O-intensiteit

 • O&O-intensiteit stijgt in 2019 voor het eerst boven 3%-drempel

  De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in het Vlaamse Gewest worden voor 2019 geraamd op 9,4 miljard euro. Dat bedrag nam jaar na jaar toe, met een behoorlijk grote stijging  in 2019 (+18%). Als gevolg daarvan steeg ook de O&O-intensiteit tot 3,35% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019. Daarmee zit het Vlaamse Gewest voor het eerst boven de drempel van 3%. 

 • Bedrijven goed voor grootste deel O&O-bestedingen

  Het gros van de O&O-bestedingen komt op naam van de bedrijven. In 2019 stonden de bedrijven in voor 6,7 miljard euro of 72% van de totale O&O-bestedingen. Het aandeel van de bedrijven nam over de jaren geleidelijk toe (66% in 2009). De O&O-inspanningen stegen in zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven, en in alle bedrijfstakken, behalve in de laag-technologische sectoren en in de diensten. 

  De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten kwamen in 2019 op de 2de plaats met een aandeel van 16% (22% in 2009). De overheden waren goed voor een aandeel van 12%. De instellingen zonder winstoogmerk hebben een marginaal aandeel in de O&O-bestedingen. 

 • Vlaamse O&O-intensiteit hoger dan EU-gemiddelde

  Met een percentage van 3,35% lag de O&O-intensiteit in het Vlaamse Gewest ongeveer op het zelfde niveau als in het Waalse Gewest (3,38%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de O&O-intensiteit lager (2,35%). 

  Het Vlaamse en Waalse Gewest haalden in 2019 een O&O-intensiteit op een gelijkaardig niveau als de best presterende EU-landen en ver boven het EU27-gemiddelde (2,2%). Volgens voorlopige cijfers lag enkel in Zweden de O&O-intensiteit nog hoger (3,4%). Daarna volgen Oostenrijk, Duitsland en België met telkens een O&O-intensiteit net boven de 3%-drempel. De O&O-intensiteit is het laagst in een aantal Zuid- en Oost-Europese lidstaten. Maar ook Ierland en Luxemburg hebben met om en bij 1,2% een relatief lage waarde. 

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – De middelen voor O&O

Definities

Bruto binnenlands product: de geldwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op 1 jaar tijd.
O&O-intensiteit: de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in procent van het bruto binnenlands product.

Publicatiedatum

30 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies