O&O-intensiteit

 • Bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling op 7,5 miljard euro

  De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in het Vlaamse Gewest worden voor 2017 geraamd op 7,5 miljard euro. Daarmee kwam de O&O-intensiteit in dat jaar op 2,9% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is het hoogste cijfer ooit.

  De laatste jaren namen de O&O-bestedingen in % van het bbp duidelijk toe.

 • Bedrijven goed voor grootste deel O&O-bestedingen

  De bedrijven waren met 5,2 miljard euro goed voor 70% van het totaal aan O&O-bestedingen in 2017. Hun aandeel nam over de jaren toe: in 2009 ging het om 66%.

  De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten stonden in 2017 in voor 18%. Dat is minder dan in 2009 (22%). De overige spelers zoals de overheid en instellingen zonder winstoogmerk, hebben een kleiner aandeel in de O&O-bestedingen.

 • Vlaamse O&O-bestedingen hoger dan EU-gemiddelde

  Het Vlaamse Gewest bevond zich in 2017 met 2,9% boven het EU-gemiddelde van 2,0%. Het Waalse Gewest scoort ook relatief hoog (2,7%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de O&O-intensiteit lager (2,2%). 

  In een aantal landen zoals Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland liggen de O&O-bestedingen nog hoger dan in Vlaanderen. In Slovakije en Letland liggen de O&O-bestedingen lager dan 1% van het bbp.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – De middelen voor O&O

Definities

Bruto binnenlands product: de geldwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd.
O&O-intensiteit: de bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in procent van het bruto binnenlands product.

Publicatiedatum

1 juli 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies