Oppervlakte effectief natuurbeheer

  • Ruim 89.000 hectare met effectief natuurbeheer

    In 2018 bedroeg de oppervlakte met effectief natuurbeheer 89.202 hectare (ha). Dat is een toename met 4.748 ha in vergelijking met 2017. Tussen 2011 en 2018 nam de oppervlakte met effectief natuurbeheer toe met 25.873 ha.

  • Bossen in eigendom van derden met goedgekeurd beheerplan grootste categorie

    Een derde van de totale oppervlakte met effectief natuurbeheer omvat bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan. Deze categorie nam in 2018 in oppervlakte toe met 2.097 ha. De tweede grootste groep is deze van de erkende natuurreservaten (+557 ha in 2018).

    Nieuw sinds 2018 zijn de gebieden met een natuurbeheerplan type 2, 3 en 4. De afname van de oppervlakte Vlaams natuurreservaat (-74 ha) en domeinbossen met uitgebreid bosbeheerplan (-222 ha) is het gevolg van de omzetting ervan naar deze nieuwe gebiedscategorieën.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Oppervlakte met effectief natuurbeheer

Definities

Oppervlakte met effectief natuurbeheer : de som van de oppervlakte van de Vlaamse natuur- en bosreservaten, de natuurdomeinen met een goedgekeurd beheerplan, de erkende natuur- en bosreservaten, de militaire domeinen met een natuurprotocol, de domeinbossen en bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer, de parken in eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer, en de gebieden met natuurbeheerplannen van het type 2, 3 of 4.

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies