Oprichtingen ondernemingen

 • Aantal opgerichte ondernemingen in in april 2020 een derde lager dan in april 2019

  In april 2020 werden in het Vlaamse Gewest 4.838 BTW-plichtige ondernemingen opgericht. Dat is een derde minder dan in april 2019. Het aantal oprichtingen van ondernemingen per maand kent nochtans een vrij gelijkaardig patroon over de jaren heen met pieken en dalen in dezelfde maanden en een licht stijgende trend over de jaren heen. Dat blijkt niet langer bij de cijfers van april 2020 waarbij voor het eerst een daling waar te nemen is. In januari en februari 2020 lagen de cijfers nog iets hoger dan in de eerste maanden van 2019, maar in maart was er een stabilisatie zichtbaar in de cijfers.

 • Bijna 58.000 oprichtingen van ondernemingen in 2018

  In 2018 waren er in totaal 57.903 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. In 2008 waren dat er 38.720. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. 

 • Meer oprichtingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2018 waren er ruim 23.000 oprichtingen in het Waalse Gewest en ruim 12.000 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (57.903) lag daarmee in dat jaar hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen. 

 • 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

  In 2017 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar in het Vlaamse Gewest op 66%. Dat betekent dat de 66% van de ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht nog actief zijn.

  Dit cijfer blijft vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2017 met 65% (in 2014) en 67% (in 2016) als minimum en maximum. 

  De andere gewesten scoorden in 2017 lager met een overlevingsgraad van telkens 60% in zowel het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als het Waalse Gewest.

Definities

Oprichtingen: de oprichtingen omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor.
Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevende ondernemingen na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31 december in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31 december van de daaropvolgende 5 jaar. 
 

Publicatiedatum

15 juli 2020

Volgende update

18 augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies