Oprichtingen ondernemingen

 • Aantal opgerichte ondernemingen in oktober 2021 8% lager dan in oktober 2020

  In oktober 2021 werden in het Vlaamse Gewest 8.695 ondernemingen opgericht. Dat aantal ligt 8% lager dan in oktober 2020. 

  In januari 2021 lag het aantal opgerichte ondernemingen iets lager dan in januari 2020. Van februari tot juni 2021 was er telkens sprake van een stijging van het aantal oprichtingen tegenover dezelfde maand in 2020. In april lag die stijging het hoogst (+90%). Aan die stijgingen kwam vanaf juli 2021 een einde. In augustus was er een daling met 12% tegenover dezelfde maand een jaar voordien, in september een daling met 4% en in oktober een daling met 8%. 

 • Ruim 67.000 ondernemingen opgericht in 2020

  In 2020 waren er in totaal 67.026 oprichtingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 4,4 % meer dan in 2019. Sinds 2009 steeg het aantal opgerichte ondernemingen nagenoeg elk jaar. De grootste stijging deed zich voor in de jaren 2014 en 2016. Enkel in de jaren 2012-2013 en 2015 was er sprake van een lichte daling. 

 • Meer oprichtingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2020 waren er 23.532 oprichtingen in het Waalse Gewest en 11.186 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het aantal oprichtingen in het Vlaamse Gewest (67.026) lag daarmee hoger dan het aantal oprichtingen in de andere gewesten samen.  

 • Bijna 2 op 3 ondernemingen na 5 jaar nog actief

  In 2020 lag de overlevingsgraad van ondernemingen na 5 jaar in het Vlaamse Gewest op 65,7%. Dat betekent dat 66 van de 100 ondernemingen die 5 jaar eerder werden opgericht in 2020 nog actief waren. 

  De overlevingsgraad bleef vrijwel stabiel in de hele periode 2013-2020 met 65% als minimum (in 2014 en 2018) en 67% (in 2016) als maximum.  

  De andere gewesten scoorden in 2020 lager met een overlevingsgraad van 61,2% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 63,8% het Waalse Gewest. 

Definities

Oprichtingen: de oprichtingen omvatten de entiteiten die de hoedanigheid van BTW-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor.
Overlevingsgraad op 5 jaar: de verhouding tussen het aantal overlevende ondernemingen na 5 jaar en de initiële starters. Als starters worden die ondernemingen geteld die actief zijn op 31 december in het jaar dat ze starten (enkel nieuwe starters, geen herstarters). Daarna wordt bekeken welke van deze eerste starters nog actief zijn én blijven op 31 december van de daaropvolgende 5 jaar. 
 

Publicatiedatum

14 januari 2022

Volgende update

11 februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies