Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven

  • Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger

    In 2016 beschikte  op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven gemiddeld 13% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar over een vermoedelijke opvolger. 

    Uit een indeling van de bedrijven volgens economische bedrijfsgrootte, uitgedrukt in standaardoutput, blijkt dat de opvolging vooral problemen stelt bij de kleinere bedrijven. Hoe groter de bedrijven, hoe groter het aandeel dat beschikt over een vermoedelijke opvolger.

  • Opvolging vaakst gegarandeerd op melkveebedrijven

    De opvolging is ook sectorafhankelijk. In 2016 was de opvolging op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar het vaakst gegarandeerd op bedrijven gespecialiseerd in melkproductie.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij:  Cijfers en publicaties

Statbel: Landbouwgegevens

 

Definities

Bedrijfshoofd: de persoon die juridisch en economisch verantwoordelijk is voor het bedrijf.

Standaard output: omzet van het bedrijf. Bedrijven die een standaard output van minstens 25.000 euro op jaarbasis hebben, worden beschouwd als de beroepslandbouwbedrijven.   

Publicatiedatum

25 april 2019

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies