Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie

 • Overheidsbudget voor wetenschap en innovatie neemt in 2019 toe tot 2,9 miljard euro

  Het totale overheidsbudget voor wetenschap en innovatie bedroeg bij de begrotingsopmaak van 2019 ruim 2,9 miljard euro. Dat bedrag gaat de laatste jaren in stijgende lijn. Vooral in 2019 was er sprake van een sterke toename.

 • Gros van overheidskredieten gaat naar onderzoek en ontwikkeling

  Het grootste deel van de overheidskredieten voor wetenschap en innovatie gaat naar ‘onderzoek en ontwikkeling (O&O)’ (1,94 miljard in 2019). Dat bedrag nam de laatste jaren duidelijk toe. De tweede grootste post is ‘onderwijs en vorming’ (0,84 miljard euro). De post ‘wetenschappelijke en technologische dienstverlening’ is beduidend kleiner (0,14 miljard euro). Deze bleef min of meer constant over de jaren.

 • Aandeel gericht onderzoek groter dan niet-gericht onderzoek

  Vanaf 2002 is het aandeel ‘gericht onderzoek’ in het totale overheidsbudget voor wetenschap en innovatie groter dan het aandeel ‘niet-gericht onderzoek’. Gericht onderzoek streeft een economisch of maatschappelijk doel na. Niet-gericht onderzoek wordt gedreven door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid. 
  In 2010 lag het aandeel van gericht onderzoek op 59%. In 2015 en 2016 daalde het aandeel tot ongeveer 50%. In de jaren daarna nam het aandeel gericht onderzoek opnieuw toe tot 55% in 2018 en 58% in 2019.

 • Vlaanderen scoort hoger dan gemiddeld in Europees verband

  In een vergelijking met de landen van de Europese Unie waarvoor gegevens beschikbaar zijn doet Vlaanderen het op het vlak van O&O-overheidskredieten beter dan gemiddeld. In 2017 lag het Vlaamse cijfer (0,75% van het bbp) boven het gemiddelde van de Europese Unie (0,62%). Duitsland is koploper, gevolgd door de Scandinavische landen. Ierland doet het met 0,25% minder goed.

Bronnen

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI): Speurgids

Definities

Het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschaps- en Innovatiebeleid is het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door de volledige Vlaamse overheid. Het gaat om administratieve data uit het Horizontaal Programma Wetenschapsbeleid van de Vlaamse begroting.
Gericht onderzoek: onderzoek dat een economisch of maatschappelijk doel nastreeft. Niet-gericht onderzoek: onderzoek dat gedreven wordt door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid.

Publicatiedatum

29 mei 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies