Overtreders doping

 • 2,5% van gecontroleerde atleten betrapt op doping

  In 2018 werd 2,5% van de gecontroleerde atleten in het Vlaamse Gewest betrapt op doping. Het aantal gecontroleerde atleten die op doping betrapt worden schommelt, maar de algemene trend is wel dat het aandeel overtreders de jongste jaren duidelijk daalt. 
  Iets meer dan de helft van de controles (52%) vindt plaats binnen wedstrijdverband. Binnen wedstrijdverband ligt het percentage overtredingen op 3,2%, buiten wedstrijdverband is dit 0,2%.

 • Beperkt aantal dopinggevallen in meest gecontroleerde sporten

  Bij de 10 meest gecontroleerde sporten binnen wedstrijdverband blijven de overtredingspercentages beperkt. Enkel bij wielrennen, zwemmen en atletiek zijn er een beperkt aantal overtreders.

  Gebruik van anabolica en testosteron was in 2018 goed voor meer dan de helft van de overtredingen. Die stoffen werken spierversterkend en verbeteren het recuperatievermogen.

  Ongeveer 20% van de dopingpraktijken had te maken met het gebruik van stimulantia, vooral amfetamines. Deze stoffen helpen de sporter om de maximale pijngrens te verleggen en alerter te reageren. Dit is een duidelijk terugval ten opzichte van 2017, toen het aandeel van dit type overtredingen nog dubbel zo groot was.

  Weigeringen van een controle zijn goed voor ongeveer 20% van de overtredingen. Heel wat sporters weigeren om een dopingcontrole te ondergaan, ook al wordt hen door de controleartsen steeds gewezen op de mogelijke risico’s tot bestraffing.

Bronnen

Nado Vlaanderen: Dopingcijfers

Definities

Dopingpraktijk: het totaal van alle vastgestelde overtredingen (afwijkend analyseresultaat, weigering, fraude/bezit, verboden methode) van de antidopingregels.

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies