Personeel lokale besturen

 • Ruim 165.000 personen aan de slag bij lokale besturen

  In 2020 werkten in totaal 165.031 personen bij de lokale besturen in het Vlaamse Gewest. Herrekend naar voltijdse jobs gaat het om 129.019 voltijdse equivalenten. 

  Na een toename van het aantal personen tewerkgesteld bij de lokale besturen tussen 2010 en 2013, is dat aantal in de jaren daarna weer gedaald tot onder het niveau van 2010. Bij de voltijdse equivalenten is er na 2018 ook sprake van een daling. De cijfers hebben telkens betrekking op de situatie in het 2de kwartaal van het jaar.

 • Gemeentebesturen en OCMW’s grootste werkgevers bij lokale besturen

  Bij de lokale besturen zijn de gemeentebesturen en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) de grootste werkgevers. Daarna volgen de verenigingen van OCMW’s, de lokale politiezones, de intergemeentelijke samenwerkingsbedrijven en de provincies. De autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven zijn de kleinste werkgevers.

 • Vooral contractuelen, vrouwen en voltijds werkenden in lokale besturen

  De tewerkstelling bij de lokale besturen kenmerkt zich door een oververtegenwoordiging van vrouwen: in 2020 was 63% van alle personeelsleden een vrouw. Daarnaast was 67% contractueel tewerkgesteld en 33% vastbenoemd. Het aandeel voltijds werkenden (53%) lag in 2020 iets hoger dan het aandeel deeltijds werkenden (47%).

 • Relatief veel jobs bij gemeentebesturen in kustgemeenten, grootsteden en centrumsteden

  Om gemeenten onderling te vergelijken, kan gekeken worden naar het aantal voltijdse equivalenten tewerkgesteld bij het gemeentebestuur per 1.000 inwoners. Er wordt hier enkel rekening gehouden met de tewerkstelling bij het gemeentebestuur, niet met de tewerkstelling bij de andere lokale besturen. De kustgemeenten, grootsteden en centrumsteden zijn de gemeenten met het hoogste aandeel voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners. De kleinste gemeenten, Herstappe en Horebeke, hebben ook het laagste aandeel voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners. Maar ook Ingelmunster, Boortmeerbeek en Meulebeke hebben een relatief laag aandeel.

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Publicaties

Publicatiedatum

27 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies