Personeel Vlaamse overheid

 • Diensten Vlaamse overheid tellen ruim 28.500 personeelsleden

  In 2018 werkten 28.645 personen bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het aantal personeelsleden steeg van 2006 tot 2009 om nadien tot 2014 te dalen. Tussen 2014 en 2018 kwamen er opnieuw ongeveer 1.100 personeelsleden bij. Deze stijging is een gevolg van de zesde staatshervorming waarbij Vlaanderen nieuwe bevoegdheden kreeg en personeelsleden overkwamen van het federale niveau.

  Niet alle personeelsleden werken voltijds, dat komt tot uiting in de personeelsbeschikbaarheid uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE). In 2018 lag de personeelsbeschikbaarheid op 25.477 VTE. De beschikbaarheid schommelt al enkele jaren rond de 25.000 VTE.

 • Meerderheid van personeelsleden zijn vrouwen

  55% van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid zijn vrouwen.

  Iets minder dan 1 op de 10 personeelsleden zijn jonger dan 30 jaar, een kwart is tussen 30 en 40 jaar, 3 op de 10 zijn tussen 40 en 50 jaar en een gelijk aandeel is tussen 50 en 60 jaar. Iets minder dan 1 op de 10 van de personeelsleden is ouder dan 60.

  Bijna 7 op de 10 personeelsleden zijn statutair. En iets meer dan 6 op de 10 zijn werkzaam in de hogere functieniveaus A of B.

 • Beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie, Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving stellen meeste personeel te werk

  4 beleidsdomeinen stellen samen meer dan 70% van het Vlaamse overheidspersoneel te werk. Het gaat om de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie, Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving. Zij tellen elk meer dan 4.000 VTE.

  Met iets meer dan 500 VTE is Economie, Wetenschap en Innovatie het kleinste beleidsdomein. Naast het personeel van de 11 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid werken nog een kleine 200 VTE voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Bronnen

Agentschap voor Overheidspersoneel: Vlaamse bedrijfsinformatie

Definities

Diensten van de Vlaamse overheid: alle entiteiten van de Vlaamse overheid waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut van kracht is.
Personeelsbeschikbaarheid: de verhouding van het aantal dagen dat een personeelslid geacht wordt om te werken op basis van zijn of haar arbeidsregime ten opzichte van het aantal dagen van een voltijds personeelslid.

Publicatiedatum

22 mei 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies