Personeel Vlaamse overheid

 • Diensten Vlaamse overheid tellen 29.000 personeelsleden

  In 2019 werkten 29.005 personen bij de diensten van de Vlaamse overheidHet aantal personeelsleden steeg van 2006 tot 2009 om nadien tot 2014 te dalen. Tussen 2014 en 2019 kwamen er opnieuw ongeveer 1.500 personeelsleden bij. Deze stijging is een gevolg van de zesde staatshervorming waarbij Vlaanderen nieuwe bevoegdheden kreeg en personeelsleden overkwamen van het federale niveau.

  Niet alle personeelsleden werken voltijds. Dat komt tot uiting in de personeelsbeschikbaarheid uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE). In 2019 lag de personeelsbeschikbaarheid op 25.798 VTE. De beschikbaarheid schommelde tussen 2008 en 2017 rond de 25.000 VTE. Vanaf 2018 is er sprake van een toename.

 • Meerderheid van personeelsleden zijn vrouwen

  58% van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid zijn vrouwen.

  Minder dan 1 op de 10 personeelsleden is jonger dan 30 jaar, een kwart is tussen 30 en 40 jaar, telkens 3 op de 10 zijn tussen 40 en 50 jaar en tussen 50 en 60 jaar. Iets minder dan 1 op de 10 van de personeelsleden is ouder dan 60.

  Bijna 7 op de 10 personeelsleden zijn statutair. En 65% is werkzaam in de hogere functieniveaus A of B.

 • 4 beleidsdomeinen samen goed voor meer dan 70% van overheidspersoneel

  4 beleidsdomeinen stellen samen meer dan 70% van het Vlaamse overheidspersoneel te werk. Het gaat om de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie, Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving. Zij tellen elk meer dan 4.000 VTE.

  Met iets meer dan 500 VTE is Economie, Wetenschap en Innovatie het kleinste beleidsdomein. Naast het personeel van de 11 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid werken nog iets minder dan 200 VTE voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Bronnen

Agentschap voor Overheidspersoneel: Vlaamse bedrijfsinformatie

Definities

Diensten van de Vlaamse overheid: alle entiteiten van de Vlaamse overheid waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut van kracht is.
Personeelsbeschikbaarheid: de verhouding van het aantal dagen dat een personeelslid geacht wordt om te werken op basis van zijn of haar arbeidsregime ten opzichte van het aantal dagen van een voltijds personeelslid.

Publicatiedatum

29 mei 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies