Personen met handicap met persoonsvolgend budget

  • Iets meer dan 24.600 personen met een handicap hebben persoonsvolgend budget

    Eind 2018 hadden 24.677 meerderjarige personen met een handicap een persoonsvolgend budget ter beschikking. Dit is een toename in vergelijking met 2017. Een persoonsvolgend budget is bedoeld voor volwassenen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Het gaat om een budget op maat waarmee zorg en ondersteuning kan ingekocht worden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, professionele zorgverleners of bij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde zorgaanbieders. Het persoonsvolgend budget werd ingevoerd in 2016.

  • Meer mannen en personen tussen 40 en 59 jaar hebben persoonsvolgend budget

    55% van de volwassenen die een persoonsvolgend budget ter beschikking hebben zijn mannen, 45% zijn vrouwen.

    Bij de personen met een persoonsvolgend budget is 44% tussen 40 en 59 jaar. 36% is tussen 18 en 39 jaar en 20% is 60 jaar of ouder.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): Beleid en cijfers 

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.

Publicatiedatum

1 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies