Personenwagens - personenkilometer

 • Wagens goed voor bijna 63 miljard personenkilometer

  In 2017 werd er in het Vlaamse Gewest bijna 63 miljard personenkilometer bij elkaar gereden door personenwagens. Personenkilometer is de som van de afstanden die alle passagiers in die personenwagens samen hebben afgelegd. Zo is een rit van 10 kilometer in een wagen met 2 inzittenden goed voor 20 personenkilometer.

  Het totaal aantal personenkilometer lag in 2017 iets hoger dan in 2016. In vergelijking met 2014 is er sprake van een daling van dan 2 miljard personenkilometer.

 • 82% van verplaatsingen op autosnelwegen en gewestwegen

  Op Vlaamse gewestwegen (42%) en autosnelwegen (40%) worden het meeste personenkilometer bij elkaar gereden. Gemeentewegen zijn goed voor 18% van alle personenkilometer met de wagen.

 • Meer personenkilometer in het Vlaamse Gewest dan in andere gewesten

  Het aantal personenkilometer met personenwagens is in het Vlaamse Gewest groter dan in de andere gewesten. Het Waalse Gewest haalt, rekening houdend met haar veel kleiner inwonersaantal, ook nog een vrij hoog aantal personenkilometer.

Bronnen

FOD Mobiliteit en Vervoer: Verkeer Belgisch wegennet 

Publicatiedatum

9 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies