PISA-scores

 • Daling wiskundige en wetenschappelijk geletterdheid 15-jarigen, stabiel voor leesvaardigheid

  De Vlaamse 15-jarigen haalden in 2015 voor wiskundige geletterdheid een gemiddelde PISA-score van 521 punten. Dat is 22 punten lager dan in 2006.

  Voor leesvaardigheid lag de gemiddelde PISA-score van 15-jarigen in 2015 op 511 punten. Deze score veranderde tussen 2006 en 2015 niet significant.

  De Vlaamse PISA-score voor wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarigen bedroeg in 2015 gemiddeld 515 punten. Tussen 2006 en 2015 daalde deze score met 14 punten.

 • Daling aandeel hoogpresteerders, stijging aandeel laagpresteerders

  Het aandeel hoogpresteerders (high achievers) bedroeg in 2015 voor wiskundige geletterdheid 20%, voor leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid telkens 12%. Het gaat om de leerlingen die de hoogste vaardigheidsniveaus behalen. Deze aandelen zijn tussen 2006 en 2015 afgenomen voor wiskundige geletterdheid en leesvaardigheid. Voor wetenschappelijke geletterdheid bleef het aandeel gelijk.

  Het aandeel laagpresteerders (low performers) bedroeg in 2015 voor zowel leesvaardigheid als voor wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid telkens 17%. Deze leerlingen hebben voor het domein in kwestie onvoldoende vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren aan de hedendaagse maatschappij. Sinds 2006 is het aandeel laagpresteerders in de 3 domeinen toegenomen.

 • Jongens beter voor wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid, meisjes voor leesvaardigheid

  15-jarige jongens scoren in Vlaanderen hoger dan meisjes van die leeftijd voor wiskundige geletterdheid (18 punten hoger) en voor wetenschappelijke geletterdheid (12 punten hoger). Voor leesvaardigheid scoren de meisjes dan weer significant beter (16 punten hoger).

  Autochtone 15-jarigen scoren hoger dan 15-jarigen met migratie-achtergrond. Dit geldt voor leerlingen met migratie-achtergrond van zowel de eerste als de tweede generatie.

 • Vlaanderen Europese toppresteerder voor wiskundige geletterdheid

  Vlaanderen deed het in 2015 voor alle domeinen beter dan het OESO-gemiddelde. Voor wiskundige geletterdheid scoort geen enkel EU-land beter. Voor leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid doen wel een aantal EU-landen het beter dan Vlaanderen.

Definities

PISA-score: Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. Naast een test krijgen de leerlingen ook een vragenlijst. De schooldirectie vult ook een vragenlijst in.

Hoogpresteerders: leerlingen die de hoogste vaardigheidsniveaus (5 en 6) behalen.

Laagpresteerders: leerlingen die het basisvaardigheidsniveau (2) niet behalen. Leerlingen die dit niveau niet halen, hebben voor dat domein onvoldoende vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren aan de hedendaagse maatschappij.

Migratiestatus

 • Autochtoon: minstens één ouder is geboren in het land van de testafname (het geboorteland van de leerling zelf speelt geen rol)
 • 1ste generatie: zowel de leerling zelf als de beide ouders zijn niet geboren in het land van de testafname
 • 2de generatie: de leerling is geboren in het land van de testafname, maar beide ouders zijn in een ander land geboren

Publicatiedatum

26 augustus 2019

Volgende update

18 december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies