PISA-scores

 • Dalende trend leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijk geletterdheid 15-jarigen

  De Vlaamse 15-jarigen haalden voor leesvaardigheid in 2018 een gemiddelde PISA-score van 502 punten. Deze score daalde tussen 2009 en 2018 met 17 punten. Er wordt vergeleken met 2009 omdat in dat jaar leesvaardigheid het hoofddomein was in het PISA-onderzoek.

  De 15-jarigen haalden in 2018 voor wiskundige geletterdheid een gemiddelde PISA-score van 518 punten. Deze score daalde tussen 2003 (wiskundige geletterdheid hoofddomein) en 2018 met 35 punten.

  De Vlaamse PISA-score voor wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarigen bedroeg in 2018 gemiddeld 510 punten. Tussen 2006 (wetenschappelijke geletterdheid hoofddomein) en 2018 daalde deze score met 19 punten.

 • Stijgende trend aandeel laagpresteerders

  Het aandeel toppresteerders (high achievers) bedroeg in 2018 voor leesvaardigheid 12%, voor wiskundige geletterdheid 19% en voor wetenschappelijke geletterdheid 10%. Het gaat om de leerlingen die de hoogste vaardigheidsniveaus behalen. Het aandeel toppresteerders bleef voor leesvaardigheid tussen 2009 en 2018 gelijk, voor wiskundige geletterdheid daalde het aandeel tussen 2003 en 2018 met 15 punten en voor wetenschappelijke geletterdheid tussen 2006 en 2018 met 2 punten.

   
  Het aandeel laagpresteerders (low performers) bedroeg in 2018 voor leesvaardigheid 19%, voor wiskundige geletterdheid 17% en voor wetenschappelijke geletterdheid 18%. Deze leerlingen hebben voor het domein in kwestie onvoldoende vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren aan de hedendaagse maatschappij. Sinds 2009 is het aandeel laagpresteerders voor leesvaardigheid toegenomen, alsmede het aandeel sinds 2003 voor wiskundige geletterdheid en het aandeel sinds 2006 voor wetenschappelijke geletterdheid.

 • Jongens beter voor wiskundige geletterdheid, meisjes voor leesvaardigheid

  15-jarige jongens scoren in Vlaanderen hoger dan meisjes van die leeftijd voor wiskundige geletterdheid (14 punten hoger). Voor leesvaardigheid scoren meisjes significant beter (20 punten hoger). Voor wetenschappelijke geletterdheid is er geen significant verschil.

  Autochtone 15-jarigen scoren hoger dan 15-jarigen met een migratie-achtergrond. Dit geldt voor leerlingen met een migratie-achtergrond van zowel de eerste als de tweede generatie.

 • Vlaanderen Europese toppresteerder voor wiskundige geletterdheid

  Vlaanderen deed het in 2018 voor alle domeinen beter dan het OESO-gemiddelde, maar behoort niet tot de top voor leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid. In die domeinen doen een aantal EU-landen het beter dan Vlaanderen. Voor wiskundige geletterdheid scoort geen enkel EU-land significant beter.

Definities

PISA

Programme for International Student Assessment (PISA) is een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. Naast een test krijgen de leerlingen ook een vragenlijst. De schooldirectie vult ook een vragenlijst in.

 

Vaardigheidsniveau

Toppresteerders (high achievers): aandeel (in %) van leerlingen dat de hoogste vaardigheidsniveaus (5 en 6) behaalt.

Laagpresteerders (low performers): aandeel (in %) van leerlingen dat het basisvaardigheidsniveau (2) niet behaalt. Leerlingen die dit niveau niet halen, hebben voor dat domein onvoldoende vaardigheden om te participeren aan de hedendaagse maatschappij.

 

Migratiestatus

Autochtoon: minstens één ouder is geboren in het land van de testafname (het geboorteland van de leerling zelf speelt geen rol)

Allochtoon 1ste generatie: zowel de leerling zelf als de beide ouders zijn niet geboren in het land van de testafname

Allochtoon 2de generatie: de leerling is geboren in het land van de testafname, maar beide ouders zijn in een ander land geboren

Publicatiedatum

18 december 2019

Volgende update

december 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies