Politieke participatie

 • Bijna 1 op 2 Vlamingen geeft aan politiek te participeren

  Iets minder dan de helft van de Vlamingen zijn personen die politiek participeren. Zij geven aan dat ze in het afgelopen jaar minstens 1 activiteit hebben gedaan uit een lijst van 13 mogelijke politieke activiteiten. In 2018 ging het om 47% van de bevolking van 18 tot 85 jaar. Dat aandeel schommelde tussen 2006 en 2018 telkens tussen 41% en 50%.

 • Een petitie tekenen meest populair

  Als gevraagd wordt naar het soort politieke activiteit die men het voorbije jaar heeft uitgevoerd, dan blijkt het tekenen van een petitie het meest populair. Iets minder dan een kwart van de bevolking van 18 tot 85 jaar zegt dat in 2018 te hebben gedaan. Daarna volgen het boycotten of kopen van bepaalde producten omwille van politieke redenen (17%), geld schenken of verzamelen voor een sociale of politieke actie (15%), zijn mening uiten bij een ambtenaar of politicus (11%) en actief info verzamelen over plannen of beslissingen van de overheid (9%).

 • Politieke participatie laagst bij ouderen en laaggeschoolden

  Mannen en vrouwen participeerden in 2018 nagenoeg even vaak aan politiek. Naar leeftijd valt de mindere politieke activiteit bij ouderen op. De mate van politieke participatie neemt ten slotte duidelijk toe naarmate men hoger geschoold is.

 • Inwoners van grootsteden vaakst politiek participant

  Het aandeel personen dat politiek participeert lag in 2018 het hoogst in de grootsteden (56%) en het laagst op het platteland (42%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Definities

Politieke participatie personen die aangeven in het voorbije jaar minstens 1 van volgende activiteiten te hebben gedaan: tekenen van een petitie, boycotten of kopen van producten omwille van politieke redenen, deelnemen aan een demonstratie, bijwonen van een politieke vergadering of bijeenkomst, mening uiten bij een politicus of ambtenaar, geld schenken of verzamelen voor een sociale of politieke actie, mening uiten in de media, deelnemen aan een politiek forum of discussiegroep op internet, zich kandidaat stellen op een lijst voor de verkiezingen, lid zijn van een lokaal advies-, overleg- of inspraakorgaan, actief informatie verzamelen over plannen of beslissingen van de overheid, lid zijn van een buurt- of actiecomité, lid zijn van een politieke partij.

Publicatiedatum

19 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies