Problematische afwezigheden

 • Bijna 3% van leerplichtige leerlingen in secundair onderwijs meer dan 30 halve dagen problematisch afwezig

  In het secundair onderwijs was in het schooljaar 2018-2019 2,6% van de leerlingen problematisch afwezig. Het gaat om leerplichtige leerlingen (tot en met de leeftijd van 18 jaar) die in totaal minstens 30 halve dagen per schooljaar afwezig zijn zonder geldige reden.

  Het aandeel problematisch afwezige leerlingen lag in het schooljaar 2018-2019 merkbaar hoger dan in 2007-2008. 

 • Aandeel problematische afwezigheden grootst in deeltijds onderwijs

  Er zijn grote verschillen naar soort van het secundair onderwijs. In het deeltijds onderwijs was 55,8% van de leerplichtige leerlingen problematisch afwezig in het schooljaar 2018-2019. In het voltijds gewoon secundair was dat 1,8%, in het buitengewoon secundair 9,3%. Zowel in het deeltijds als het buitengewoon onderwijs zijn meisjes vaker problematisch afwezig dan jongens. In het voltijds onderwijs is het omgekeerd: daar zijn jongens iets vaker problematisch afwezig dan meisjes. 

 • Naar onderwijsvorm aandeel problematische afwezigheden grootst in onthaalklas anderstalige nieuwkomers en BSO

  Binnen het voltijds gewoon secundair onderwijs zijn er ook aanzienlijke verschillen naar onderwijsvorm. De B-stroom van de 1ste graad, het beroepssecundair onderwijs (BSO) en het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) tellen relatief veel problematisch afwezige leerlingen. Het algemeen secundair onderwijs (ASO) en de A-stroom van de 1ste graad kennen het kleinste aandeel problematisch afwezige leerlingen. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Definities

Problematisch afwezig: de cijfers omvatten de meldingen van scholen wanneer leerlingen ten minste 30 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen die regelmatig maar gewettigd afwezig zijn, worden hierin niet opgenomen. Ook leerlingen die sporadisch spijbelen (minder dan 30 halve dagen) zijn niet opgenomen. Het gaat over cijfers van de leerplichtige leerlingen. Leerlingen ouder dan 18 jaar zijn niet opgenomen in de cijfers. 

Publicatiedatum

30 oktober 2019

Volgende update

27 oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies