Problematische afwezigheden

 • Minder scholieren problematisch afwezig in 2019-2020

  1,5% van de leerlingen secundair onderwijs was in het schooljaar 2019-2020 problematisch afwezigHet gaat om leerlingen die 30 halve dagen of meer afwezig zijn zonder geldige reden.

  Dat aandeel was duidelijk lager dan in de voorgaande schooljaren. Dat hangt samen met de periode van afstandsleren in het voorjaar van 2020. Als gevolg van de Covid-19-crisis konden de lessen niet meer op school doorgaan.

  Deze cijfers bevatten alleen leerplichtige leerlingen tot 18 jaar.

 • Problematische afwezigheden grootst in deeltijds onderwijs

  In het deeltijds onderwijs was in het schooljaar 2019-2020 30% van de leerlingen problematisch afwezig. In het voltijds gewoon secundair was dat 1%, in het buitengewoon secundair 6%.

  Meisjes zijn vaker problematisch afwezig dan jongens in het deeltijds en buitengewoon secundair onderwijs. Jongens zijn iets vaker problematisch afwezig dan meisjes in het voltijds gewoon
  secundair.

 • Problematische afwezigheden grootst in BSO en onthaalklas anderstalige nieuwkomers

  Leerlingen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) waren in het schooljaar 2019-2020 het vaakst problematisch afwezig. Dan volgen leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs (BSO) en de B-stroom van de 1ste graad.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Definities

Problematisch afwezig: de cijfers omvatten de meldingen van scholen over leerlingen die 30 halve dagen of meer per schooljaar ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen die regelmatig maar gewettigd afwezig zijn, worden hierin niet opgenomen. Ook leerlingen die sporadisch spijbelen (minder dan 30 halve dagen) zijn niet opgenomen.

Het gaat over cijfers van de leerplichtige leerlingen. Leerlingen vanaf 18 jaar zijn daarom niet opgenomen in de cijfers. De selectie gebeurt op basis van geboortejaar. Voorbeeld voor het schooljaar 2019-2020: leerlingen die in 2019 de leeftijd van 18 jaar bereiken, zijn niet meer opgenomen in de cijfers. Leerlingen die in het voorjaar van 2020 de leeftijd van 18 jaar bereikten nog wel.

De problematische afwezigheden worden per leerling opgeteld over het volledige schooljaar. Als een leerling in verschillende onderwijsvormen les volgde gedurende het schooljaar, wordt de leerling geteld in de onderwijsvorm van de laatste inschrijving gedurende dat schooljaar. De percentages worden berekend ten opzichte van het leerlingenaantal op de eerste schooldag van februari in de onderwijsvorm. 

Publicatiedatum

27 oktober 2020

Volgende update

29 oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies