Productie en gebruik elektriciteit

 • Sinds 2012 netto invoer van elektriciteit

  In 2019 lag de elektriciteitsproductie in het Vlaamse Gewest op iets meer dan 52.000 gigawattuur (GWh). Dat is een forse toename tegenover 2018 dat (net als 2014 en 2015) gekenmerkt werd door het stilleggen van enkele kerncentrales.

  Het Vlaamse elektriciteitsgebruik schommelt al een aantal jaar rond de 55.000 GWh. In 2019 ging het om 54.935 GWh.

  Het gebruik ligt sinds 2012 hoger dan de productie in het Vlaamse Gewest. Daardoor is er sprake van een netto invoer van elektriciteit uit andere gewesten of het buitenland. Deze hoeveelheid kan sterk fluctueren van jaar tot jaar. In 2014, 2015 en 2018 lag de eigen productie het laagst en was het aandeel van de netto invoer het grootst.

   

 • Klassieke brandstoffen en kernenergie belangrijkste productiebronnen

  Klassieke brandstoffen en kernenergie waren in 2019 de belangrijkste productiebronnen. Zij waren goed voor 46% en 42% van de totale Vlaamse elektriciteitsproductie. Wind, water en zon zorgden samen voor 11% van de productie.

  Tussen 2010 en 2019 daalde het aandeel van klassieke brandstoffen van 55% tot 46%. Het aandeel van wind, water en zon nam in dezelfde periode toe van 2% tot 11%. Het aandeel van kernenergie bleef (afgezien van schommelingen door het tijdelijk stilleggen van enkele kerncentrales) ongeveer constant.

Definities

Gigawattuur (GWh): een eenheid van elektrische energie van 1 miljard wattuur.

 

Publicatiedatum

11 februari 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies