Productierekening land- en tuinbouwbedrijven

 • Netto toegevoegde waarde land- en tuinbouwsector geraamd op 1,3 miljard euro

  De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseerde in 2018 een eindproductiewaarde van 5,6 miljard euro. Dat is 3% lager dan in 2017. Het gaat om de totale omzet van alle land- en tuinbouwactiviteiten in het Vlaamse Gewest. 

  In 2018 bedroeg het intermediaire verbruik 4,1 miljard euro. Dat zijn de goederen en diensten die als input worden gebruikt voor de productie. 54% van het intermediaire verbruik betreft veevoer, 11% energie en 3% meststoffen. Het intermediaire verbruik steeg tegenover 2017 met 5%.

  Op basis van de eindproductiewaarde en het intermediaire verbruik en rekening houdend met de afschrijvingen en de netto subsidies kan de netto toegevoegde waarde  van de Vlaamse land- en tuinbouwsector geraamd worden. In 2018 ging het om 1,3 miljard euro, 16% minder dan in 2017.

 • Veeteelt vertegenwoordigt twee derde van eindproductiewaarde

  In 2018 was bijna twee derde van de totale eindproductiewaarde van de land- en tuinbouw  afkomstig van de veeteelt (64%). Tuinbouw en akkerbouw waren goed voor respectievelijk 28% en 8% van de eindproductiewaarde.

  De 5 belangrijkste sectoren qua productiewaarde zijn varkens (1,33 miljard euro), melk en melkderivaten (929 miljoen euro), groenten (682 miljoen euro), runderen (620 miljoen euro) en niet-eetbare tuinbouwproducten (530 miljoen euro). Zij vertegenwoordigen samen 74% van de totale eindproductiewaarde van de land- en tuinbouwsector.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Definities

Eindproductiewaarde: de omzet van de land- en tuinbouwactiviteiten tegen marktprijzen. 
Intermediair verbruik: de waarde van alle goederen en diensten die als input voor de productie van de beschouwde periode worden gebruikt en buiten de regionale hoeve aangekocht worden. 
Netto toegevoegde waarde: wanneer de omzet van de land- en tuinbouwactiviteiten verminderd wordt met het verbruik van input van de land- en tuinbouwactiviteiten bekomen we de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. Dit bedrag kan verminderd worden met de afschrijvingen en vermeerderd met subsidies minus taksen, wat resulteert in de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 

Publicatiedatum

11 februari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies