Prognose van de schoolbevolking

 • Lichte daling van kinderen en jongeren op schoolgaande leeftijd verwacht tegen 2030

  Begin 2020 waren er 1.123.000 personen op schoolgaande leeftijd. Het gaat om kinderen en jongeren van 2,5 tot en met 17 jaar oud. 

  In 2030 verwachten de Vlaamse Gemeentelijke demografische vooruitzichten 1.117.000 kinderen en jongeren op schoolgaande leeftijd in het Vlaamse Gewest. Dat betekent een zeer lichte daling (-0,6%) van deze groep ten opzichte van 2020. 

  In 2020 waren er 243.000 kleuters (2,5- tot en met 5-jarigen) in het Vlaamse Gewest. In 2030 zullen er bijna 13.000 kleuters minder zijn dan in 2020, een daling met 5%.  

  Het aantal kinderen op lagere schoolleeftijd (6- tot en met 11-jarigen) bedroeg 450.000 in 2020. In 2030 zullen dat er 423.000 zijn, een daling met 6%.  

  Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs (12- tot en met 17-jarigen) kent tussen 2020 en 2025 een sterke en continue groei. Hun aantal piekt tot 472.000 in 2026, dat is een toename met 10% ten opzichte van 2020. Nadien zal hun aantal naar verwachting weer dalen.  

Bronnen

Statistiek Vlaanderen:  Vooruitzichten Bevolking

Definities

Demografische vooruitzichten: een schatting van de toekomstige evolutie van de bevolking en van de huishoudens in de 300 steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. Naast leeftijd en geslacht verschaffen de vooruitzichten inzichten in de huishoudpositie van de bevolking: de verwachte huishoudgrootte en de verwachte samenstelling van de huishoudens.

Publicatiedatum

11 mei 2021

Volgende update

mei 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies