Prostaatkanker en borstkanker

 • Aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker stijgt

  Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 

  In 2017 waren er in het Vlaamse Gewest 6.224 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat er 193 per 100.000 mannen een nieuwe diagnose van prostaatkanker kregen.

  In datzelfde jaar werden er in het Vlaamse Gewest 6.275 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 191 een nieuwe diagnose van borstkanker.

  De daling van het aandeel nieuwe gevallen van prostaatkanker waargenomen tot 2013, heeft zich in de daaropvolgende jaren omgezet in een gestage stijging.

  Het aandeel nieuwe gevallen van borstkanker blijft in de meest recente jaren min of meer stabiel op ongeveer 190 per 100.000 vrouwen.

 • Uiteenlopend leeftijdsprofiel voor prostaat- en borstkanker

  De kans op een nieuwe diagnose van prostaatkanker nam in 2017 sterk toe vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze kans lag het hoogst bij zeventigers op ongeveer 900 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd nam de kans in geringe mate af.

  De kans op een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2017 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar zijn er 360 tot 440 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

 • Meer prostaatkanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten, geen verschil bij borstkanker

  In het Vlaamse Gewest waren er na standaardisatie voor leeftijd in 2017 relatief gezien meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker dan in de 2 andere gewesten. Tegenover 131 nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in het Vlaamse Gewest, waren er 117 per 100.000 in het Waalse Gewest en 100 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  Inzake nieuwe diagnoses van borstkanker waren er na standaardisatie voor leeftijd in 2017 weinig verschillen tussen de gewesten. Het ging telkens om ongeveer 140 nieuwe diagnoses per 100.000 vrouwen.

 • Meer borstkankerdiagnoses in België dan EU-gemiddelde

  Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 147 per 100.000 mannen prostaatkanker. Dit aandeel ligt iets onder het gemiddelde voor de EU28-landen (158 per 100.000 mannen).  

  Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 200 per 100.000 vrouwen borstkanker. Dit is het hoogste aandeel binnen de EU28-landen.

Bronnen

Definities

Standaardisatie: om het risico op een nieuwe diagnose van kanker tussen gebieden (Belgische gewesten, Europese landen) te kunnen vergelijken, gebruikt men de naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie, die gebruik maakt van de Europese standaardpopulatie (ESR). Per gebied kan immers de leeftijdsopbouw verschillen. De absolute aantallen per leeftijdscategorie worden herrekend naar eenzelfde populatiegrootte.

Publicatiedatum

12 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies