Psychische klachten

 • 13% Vlamingen ervaart depressieve gevoelens, 8% angstgevoelens

  In 2013 gaf in het Vlaamse Gewest 13% van de personen van 15 jaar en ouder aan depressieve gevoelens te hebben. 8% gaf aan angstgevoelens te hebben. 

  In 2013 waren deze percentages van personen met psychische klachten sterk verhoogd in vergelijking met de voorafgaande jaren.

 • Meer psychische klachten bij jongeren, vrouwen en lager opgeleiden

  In 2013 gaven meer vrouwen dan mannen aan psychische klachten te hebben. Dit gold zowel voor depressieve gevoelens als voor angstgevoelens. 

  Beide types van psychische klachten varieerden met de leeftijd: op bepaalde leeftijden kwamen ze frequenter voor dan op andere leeftijden. Opvallend in 2013 was het hogere percentage 15- tot 24-jarigen met depressieve gevoelens en met angstgevoelens. Dit hogere percentage was er vooral bij vrouwen van die leeftijd. 

  Veel meer dan alle anderen gaven in 2013 lager opgeleiden aan psychische klachten te hebben. Ongeveer 1 op de 4 van hen ervaarde depressieve gevoelens en/of angstgevoelens.

 • Meer psychische klachten op platteland

  Personen die in een landelijk gebied wonen, gaven in 2013 vaker depressieve gevoelens en angstgevoelens aan dan personen die in een stedelijk of een halfstedelijk gebied woonden.

 • België inzake depressies dicht bij EU-gemiddelde

  Binnen de EU-landen gaf in de periode 2013-2015 gemiddeld genomen 7% van de personen van 15 jaar en ouder aan een depressie te hebben gehad in het voorbije jaar. 

  Het percentage in België lag dicht bij het EU-gemiddelde en bevond zich ver onder het hoogste cijfer, geobserveerd in Ierland. Het percentage voor het Vlaamse Gewest (6%) lag iets onder het EU-gemiddelde.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies