SV-Rapport 'De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen'

Cover SV-Rapport  'De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen'

Het rapport ‘De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen’ gaat in op de belangrijkste resultaten van de Vlaamse en Brusselse Satellietrekening Toerisme 2018. Er worden cijfers gepresenteerd over het aantal toeristen, de toeristische consumptie, de bruto toegevoegde waarde van toerisme en over de tewerkstelling in de sector.
Het is niet eenvoudig om een betrouwbare inschatting te maken van de economische betekenis van toerisme in een land of regio. Welke bedrijfstakken moeten meegenomen worden? Kan de gehele output van deze bedrijfstakken mee in rekening worden gebracht of enkel dat wat toeristen verbruiken? En wat met het verbruik van toeristen buiten de toeristische bedrijfstakken? Statistiek Vlaanderen maakt voor de inschatting van de economische betekenis van toerisme in Vlaanderen sinds een aantal jaar gebruik van een satellietrekening toerisme, een internationaal erkend instrument. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten gepubliceerd van de Vlaamse en Brusselse Satellietrekening Toerisme 2018.

De bruto toegevoegde waarde van toerisme wordt op 2 manieren in beeld gebracht. Vooreerst door te kijken naar de bruto toegevoegde waarde van alle toeristische bedrijfstakken. Die lag in 2018 in het Vlaamse Gewest op 8,9 miljard euro of 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde in het gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 3,7 miljard euro en lag het aandeel in de totale bruto toegevoegde waarde met 5,3% iets hoger dan in het Vlaamse Gewest. Daarnaast kan ook gefocust worden op de directe bruto toegevoegde waarde die bedrijven realiseren als rechtstreeks gevolg van de consumptie door toeristen, los van de bedrijfstak waarin dat gebeurt. In 2018 lag deze directe bruto toegevoegde waarde van toerisme in het Vlaamse Gewest op 5,4 miljard euro of 2,6% van de totale bruto toegevoegde waarde in het gewest. In Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 1,7 miljard euro of 2,5% van de totale bruto toegevoegde waarde.

Wat tewerkstelling betreft genereerde de toeristische sector in het Vlaamse Gewest in 2018 139.985 loontrekkende jobs en 54.810 jobs voor zelfstandigen en helpers. In verhouding tot het totaal aantal jobs, waren de banen in de toeristische sector in 2018 goed voor 6,0% van alle loontrekkende jobs en 8,0% van alle jobs voor zelfstandigen en helpers. Alles samen ging het om 6,4% van het totaal aantal jobs in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in de toeristische sector in 2018 58.104 loontrekkende jobs en 7.205 jobs voor zelfstandigen en helpers. In vergelijking met alle loontrekkende jobs, nam de toeristische sector er een aandeel in van 9,3%. Bij de zelfstandigen en helpers gaat het om 6,5% van alle jobs. Samen ging het om 8,9% van het totaal aantal jobs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 

Download het rapport:
SV-Rapport 2020/1: De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen (Pdf - 1,1 MB)
Bijlage bij SV-Rapport 2020/1: De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen (Pdf - 1,4 MB)

Auteurs: Karolien Weekers & Pieter De Maesschalck

Publicatiedatum: 17 maart 2020

 

Meer informatie:
Karolien Weekers
Statistiek Vlaanderen