SV-Rapport 'Kinderwens in Vlaanderen'

Cover kinderwens in VlaanderenStatistiek Vlaanderen (SV) publiceert op haar website de meest actuele Vlaamse openbare statistieken over tal van thema’s. Deze openbare statistieken worden op een laagdrempelige manier voorgesteld, gericht op een breed publiek. Ter aanvulling en ondersteuning van deze openbare statistieken publiceert Statistiek Vlaanderen ook meer uitgebreide SV-Rapporten. Het gaat om rapporten waarin diepgaandere analyses van bepaalde statistieken worden gemaakt, waarin statistieken rond een bepaald thema, een geografische entiteit of een doelgroep worden samengebracht of waarin de ontwikkeling van nieuwe statistieken wordt verkend.

Het rapport ‘Kinderwens in Vlaanderen’ vormt het derde rapport in deze nieuwe reeks. Er wordt ingegaan op de persoonlijke voorkeuren van Vlamingen over het gewenst aantal kinderen. Op deze manier wil het rapport meer inzicht geven in de te verwachten ontwikkelingen inzake vruchtbaarheid.

De analyse maakt duidelijk dat een gezin met 2 kinderen voor veel Vlamingen het ideale en het gewenste gezinsmodel is. Al 3 decennia ligt de gemiddelde kinderwens in Vlaanderen net boven de 2 kinderen. Ook in 2018 wenste een meerderheid van Vlaamse mannen en vrouwen nog steeds 2 kinderen. Dat blijkt uit de resultaten van de Survey ‘Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen’ (SCV-survey) van Statistiek Vlaanderen. Het gerealiseerde kindertal ligt echter steevast wel iets lager dan het gewenste kindertal. Van de huidige generaties 20- tot 40-jarige mannen en vrouwen in Vlaanderen mag verwacht worden dat zij gemiddeld 1,9 kinderen zullen realiseren.

Doorheen de tijd traden lichte verschuivingen op in het sociaal profiel van het gewenste aantal kinderen. Een analyse op de gepoolde SCV-data van 2010, 2014, 2016 en 2018 toont aan dat opleidingsniveau geen rol meer speelt bij vrouwen. Begin jaren 1990 wensten hoogopgeleide vrouwen nog wel meer kinderen dan hun laagopgeleide seksegenoten. Bij mannen speelt opleiding wel nog steeds een rol: hoogopgeleide mannen wensen meer kinderen dan laagopgeleide mannen. Meer financiële ruimte laat hen allicht toe meer kinderen te verwelkomen. Bij vrouwen wordt wel een effect van herkomst vastgesteld. Vrouwen met een buitenlandse herkomst wensen en verwachten meer kinderen dan vrouwen van Belgische herkomst. Tot slot blijkt dat nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor de partnerdynamiek binnen een relatie: wanneer de partner minder kinderen wenst, heeft dit een remmend effect op de eigen kinderwens. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze vastgestelde breuklijnen zich al dan niet zullen bestendigen.


Download het rapport:
SV-Rapport 2019/3: Kinderwens in Vlaanderen (Pdf - 895 kB)

Publicatiedatum: 3 december 2019

Meer informatie:
Christine Van Peer
Statistiek Vlaanderen