Reële economische groei

 • Reële economische groei van 5,8% verwacht in 2021

  De reële economische groei van het Vlaamse bruto binnenlands product (bbp) wordt in 2021 geraamd op 5,8%. Daarmee herstelt de economie zich voor een belangrijk deel van de inzinking in 2020 (-6,1%) als gevolg van de COVID-19-crisis. Vooral in de industrie en de bouw trekt de economische activiteit aan. Het herstel verloopt trager in de dienstensectoren. De groei van het bbp voor 2022 wordt geraamd op 2,8%. 

  De Vlaamse economie bevond zich in 2009 in een recessie. In 2010 en 2011 volgde een gedeeltelijk herstel, maar in de daaropvolgende jaren staken de schulden- en eurocrisis de kop op. Die ging gepaard met schuldopbouw in voornamelijk mediterrane landen en zorgde voor spanningen in de eurozone. Vanaf 2014 tot 2019 bedroeg de groei telkens bijna 2%, of soms er net boven. In 2020 was er sprake van een sterke negatieve groei als gevolg van de COVID-19-crisis.

 • Arbeidsproductiviteit bepalend voor huidige economische groei

  De reële toename van de arbeidsproductiviteit bepaalt voor het belangrijkste deel de ontwikkeling van het Vlaamse reële bpp in 2020 en daarna. De werkgelegenheid onderging minder sterk de gevolgen van de CIVID-19-crisis omwille van ondersteunende maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht. 

  In de jaren 2010-2015 speelde de evolutie van de arbeidsproductiviteit ook een dominante rol in de economische groei. In de jaren 2016-2019 was dat de evolutie van de werkgelegenheid. 

 • Vlaamse economische groei in 2021 bij hoogste in EU

  De reële groei van het bbp is in 2021 in het Waalse Gewest (+5,7%) vergelijkbaar met het Vlaamse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest noteert +4,2%. 

  De gegevens voor de 27 landen van de Europese Unie (EU27) voorzien de sterkste groei voor Roemenië en Ierland (+7,4% en +7,2% in 2021). Het EU27-gemiddelde komt op 4,8%. De Belgische groeiraming voor 2021 ligt met 5,4% hoger dan het EU-gemiddelde. 

  Elk EU-land laat positieve groeicijfers zien in 2021. Bij de sterkste groeiers zijn een aantal Oost-Europese lidstaten en Frankrijk en Spanje. Finland en Denemarken zijn hekkensluiter. 

Bronnen

FPB, Statistiek Vlaanderen, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 
Europese Commissie: Summer Forecast 2021 

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op 1 jaar tijd.
Reële economische groei: de toename van het bbp, uitgedrukt in reële of constante prijzen, waarbij de invloed van de inflatie is uitgefilterd.
Recessie: een negatieve reële economische groei gedurende 2 of meer opeenvolgende kwartalen.

Publicatiedatum

4 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies