Regionale economische vooruitzichten
Regionale economische vooruitzichten

In samenwerking met het Federaal Planbureau (FPB) en de studiediensten van de twee andere gewesten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) worden jaarlijks in juli nieuwe regionale economische vooruitzichten opgesteld.

In 2005 werd een gezamenlijk project opgestart met als doel de constructie van het econometrisch model HERMREG voor het maken van regionale middellangetermijnvooruitzichten (5 jaar in de toekomst). Deze regionale vooruitzichten zijn coherent met de nationale middellangetermijnvooruizichten van het FPB (HERMES-model).

De basis van HERMREG is een omvangrijke databank die coherent is met de nationale en regionale rekeningen (Instituut van de Nationale Rekeningen) maar ook andere economische reeksen op gewestelijk niveau omvat. Bij de jaarlijkse publicatie wordt een beperkte selectie uit die databank vrij beschikbaar gesteld. 

 Indien u meer gegevens wenst kan u dit doen via dit aanvraagformulier (MS Word - 22 kB), ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Dirk Hoorelbeke (dirk.hoorelbeke@vlaanderen.be).

Regionale economische vooruitzichten 2019 - 2024

Cover Hermreg 2019-2024Volgens de meest recente regionale rekeningen van het INR (februari 2019) was de economische groei in 2017 2,0% in het Vlaams Gewest (+1,7% voor België). De middellange termijnvooruitzichten voorzien een reële groei van het Vlaamse bbp van gemiddeld 1,5% in de periode 2018-2024. Deze groeivertraging is te wijten aan een afzwakkende internationale conjunctuur en laat zich vooral in de verwerkende nijverheid voelen. In België wordt voor 2018-2024 een gemiddelde reële groei van +1,3% voorzien. Gedurende de projectieperiode zijn de overige markdiensten (zakelijke dienstverlening) veruit de belangrijkste groeimotor.

De groei van de binnenlandse werkgelegenheid zou geleidelijk vertragen tijdens de projectieperiode, vooral tussen 2019 en 2022. De werkgelegenheidsgroei zou over de periode 2018-2024 gemiddeld 0,9% per jaar bedragen in het Vlaams Gewest (+0,8% in België). Dit stemt overeen met een netto jobcreatie van gemiddeld 26.000 personen per jaar in Vlaanderen (of 182.000 gecumuleerd over de projectieperiode). In 2019 zou de werkloosheidsgraad (definitie Federaal Planbureau) dalen tot 6,0% (tegenover 6,5% in 2018). De werkloosheidsgraad zou nadien verder dalen tot 4,7% in 2024. De Vlaamse werkgelegenheidsgraad (EU2020-definitie) zou stijgen tot 77,7% in 2024.

Download het volledige rapport “Regionale economische vooruitzichten 2019-2024” (Pdf - 1 MB)

Download het persbericht (Pdf - 127 kB)

Download het cijfermateriaal (MS Excel - 325 kB)

Archief "Regionale economische vooruitzichten"

Vraag een reconstructie aan van data vóór 1995

Meer informatie:
Dirk Hoorelbeke

Studiedag “De modellering van de regionale economieën in België”

Op 20 november 2018 vond de studiedag “De modellering van de regionale economieën in België” plaats. Deze studiedag werd georganiseerd door het Federaal Planbureau (FPB) en de 3 regionale Statistische Autoriteiten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen (SV)). De studiedag stond in het teken van instrumenten voor de modellering van de regionale economieën in België. Het HERMREG-model, dat aan de basis ligt van de jaarlijkse regionale economische vooruitzichten, werd er beschreven en de recente ontwikkelingen ervan werden voorgesteld (zoals de mogelijkheid om impactanalyses te maken van asymmetrisch economisch beleid).

Het programma van de studiedag, de presentaties en een korte uitleg over het HERMREG-project:

Uitleg over het HERMREG-project (Pdf - 279 kB)

Programma studiedag (Pdf - 153 kB)

Presentaties:

1. Het HERMREG-project: De modellering van de regionale economieën (Pdf - 684 kB)  (Frédéric Caruso, IWEPS)

2. Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten 2018-2023 (Pdf - 696 kB)  (Dirk Hoorelbeke, Statistiek Vlaanderen)

3. Focus op de overheidsfinanciën van de gefedereerde entiteiten (Pdf - 285)  (Vincent Frogneux, FPB)

4. Werking en stand van zaken van het bottom-up model (Pdf - 406 kB)  (Didier Baudewyns, FPB)

5. Varianten van regionaal economisch beleid (Pdf - 334 kB)  (Pierre-François Michiels, BISA)