Renovatievergunningen

 • 19.800 renovatievergunningen, bijna 9 op 10 voor woongebouwen

  In 2018 werden in totaal iets meer dan 19.800 renovatievergunningen uitgereikt. 86% van de renovatievergunningen heeft betrekking op de renovatie van een woongebouw (residentieel), 14% op de renovatie van een ander vastgoed (niet-residentieel).

  In de residentiële sector ligt de renovatie aanvraag – na enkele jaren met lagere aantallen - daardoor terug op het niveau van 10 jaar geleden.

 • 1 op 9 renovatievergunningen woongebouwen in grootsteden

  De grootsteden Antwerpen en Gent reikten in 2018 telkens rond de 1.000 renovatievergunningen voor woongebouwen uit. Gent staat op kop met 1.152 vergunningen. De grootsteden worden gevolgd door Brugge en Leuven met allebei bijna 500 renovatievergunningen.

 • Verschillende evolutie renovatievergunningen in 3 gewesten

  In het Vlaamse Gewest werden in 2018 17.130 renovatievergunningen verleend voor woongebouwen, wat 32% meer is dan het voorgaande jaar. Toen werd nog een sterke daling van 18% genoteerd.

  Het Waalse Gewest blijft het tempo van ongeveer 9.500 renovatiemachtigingen per jaar behouden. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is er een lichte, continue stijging van het aantal renovatievergunningen: van ongeveer 1.000 in 1996 naar 1.700 in 2018.

Bronnen

Statbel: Bouwvergunningen

Publicatiedatum

15 mei 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies