Rente

  • Daling rentevoeten na financieel-economische crisis en zeer lage rente sedert 2016

    Na de financieel-economische crisis versoepelde de Europese Centrale Bank (ECB) het monetaire beleid: ze verlaagde de belangrijkste interestvoeten stelselmatig (met uitzondering van 2011). Zo probeert de ECB de lage interestvoeten te laten doorwerken naar consumenten en ondernemingen. Zij kunnen dan gemakkelijker geld ontlenen, wat de economische groei moet stimuleren.
    Sedert maart 2016 is de basisherfinancieringsrente van de ECB 0%.
    De marginale beleningsrente om op zeer korte termijn geld te ontlenen bij de ECB ligt op 0,25%.
    De depositorente of de rente die de ECB betaalt aan banken die op zeer korte termijn geld aanhouden bij de ECB is zelfs negatief (-0,40%). Dat betekent dat banken moeten betalen om geld aan te houden bij de ECB.

Bronnen

Europese Centrale Bank: Key ECB interest rates

Definities

Basisherfinancieringsrente: de rentevoet waartegen de banken geld kunnen lenen bij de ECB tegen onderpand van waardepapier (bijvoorbeeld staatsobligaties). De basisherfinancieringsrente bepaalt uiteindelijk de rentevoeten waartegen gezinnen en bedrijven kunnen lenen.
Depositorente: de rentevoet waartegen banken op het einde van de werkdag deposito’s kunnen plaatsen bij de ECB.
Interest of rente: de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. De rentevoet of interestvoet is het percentage van het geleende bedrag dat als rente of interest wordt aangerekend.
Marginale beleningsrente: de rentevoet waartegen de ECB geld leent aan banken om hun eindewerkdagverplichtingen te voldoen (bij kastekort). Het niveau van deze rentevoet ligt hoger dan de gewone herfinancieringsrente. Dit zet banken ertoe aan om hun kassituatie goed op te volgen.
 

Publicatiedatum

30 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies