Rente

 • Zeer lage rente sinds 2016

  Na de financieel-economische crisis van 2008-2009 versoepelde de Europese Centrale Bank (ECB) het monetaire beleid: ze verlaagde de belangrijkste interestvoeten stelselmatig (met uitzondering van 2011). Zo probeert de ECB de lage interestvoeten te laten doorwerken naar consumenten en ondernemingen. Zij kunnen dan gemakkelijker geld ontlenen, wat de economische groei moet stimuleren.

  Sedert maart 2016 is de basisherfinancieringsrente van de ECB 0%.

  De marginale beleningsrente om op zeer korte termijn geld te ontlenen bij de ECB ligt op 0,25%.

  De depositorente of de rente die de ECB betaalt aan banken die op zeer korte termijn geld aanhouden bij de ECB is zelfs negatief: -0,40% tot augustus 2019 en daarna -0,50%. Dat betekent dat de banken moeten betalen om geld aan te houden bij de ECB.

  Er zijn in 2020 en begin 2021 geen wijzigingen meer geweest in deze renteniveaus.

Bronnen

Europese Centrale Bank: Key ECB Interest Rates

Definities

Interest of rente: de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. De rentevoet of interestvoet is het percentage van het geleende bedrag dat als rente of interest wordt aangerekend.

Basisherfinancieringsrente: de rentevoet waartegen de banken geld kunnen lenen bij de ECB tegen onderpand van waardepapier (bijvoorbeeld staatsobligaties). De basisherfinancieringsrente bepaalt uiteindelijk de rentevoeten waartegen gezinnen en bedrijven kunnen lenen.  

Marginale beleningsrente: de rentevoet waartegen de ECB geld leent aan banken om hun eindewerkdagverplichtingen te voldoen (bij kastekort). Het niveau van deze rentevoet ligt hoger dan de gewone herfinancieringsrente. Dit zet banken ertoe aan om hun kassituatie goed op te volgen.

Depositorente: de rentevoet waartegen banken op het einde van de werkdag deposito’s kunnen plaatsen bij de ECB.

Publicatiedatum

11 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies