Ruimtebeslag

 • Ruimtebeslag Vlaams grondgebied op ruim 33%

  De totale oppervlakte aan ruimtebeslag bedroeg in 2019 ruim 450.000 hectare (ha). Dat is ruim 33% van het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het gaat om het aandeel van de ruimte dat is ingenomen door onder meer huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur of recreatieve doeleinden.

  Het ruimtebeslag bestaat voor bijna 38% uit percelen voor huisvesting (huizen en tuinen). Wegen en spoorwegen nemen iets meer dan 18% in. Terreinen voor diensten en voor industriële en commerciële doelen (bedrijventerreinen en handelsruimten, inclusief parkings en groen op de percelen) zijn goed voor 14% van het ruimtebeslag. Ruim 7% bestaat uit terreinen met recreatieve doeleinden (parken, sportterreinen of recreatiedomeinen).

  Verder bestaat bijna 10% van het ruimtebeslag uit bebouwde terreinen, waarvan het landgebruik niet eenduidig kan worden vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer om (zowel tijdelijk als langdurig) leegstaande panden en hun tuinen, panden zoals kerkgebouwen en monumenten en de terreinen eromheen of panden zonder duidelijk te lokaliseren adres zoals seinhuizen en dergelijke.

  Ruim 10% van het ruimtebeslag bestaat uit niet verder gespecifieerde onbebouwde terreinen. Dat zijn bijvoorbeeld terreinen met een transport-gerelateerde functie buiten de wegen en spoorwegen (pleinen of parkeerterreinen) en (tijdelijk) braakliggende terreinen in een sterk verstedelijkte omgeving.

  Tussen 2013 en 2019 is het ruimtebeslag toegenomen met ongeveer 11.000 ha, wat overeenkomt met een toename van 32,5% naar 33,3% van het grondgebied. 

 • In 58 Vlaamse gemeenten ruimtebeslag hoger dan of gelijk aan 50% 

  In Drogenbos, Mortsel, Edegem en Machelen lag in 2019 het ruimtebeslag van alle Vlaamse gemeenten het hoogst. Het gaat in die gemeenten telkens om meer dan 80% van het grondgebied. In Zuienkerke ligt het ruimtebeslag met 10% het laagst.

  In 58 gemeenten ligt het ruimtebeslag hoger dan of gelijk aan 50%. Dit is vooral het geval in de grotere stedelijke kernen zoals Antwerpen en zijn randgemeenten, Gent en de Brusselse rand. Ook in andere centrumsteden zoals Leuven, Oostende, Genk, Roeselare, Mechelen en Kortrijkis dat het geval.
  Aaneengesloten gebieden met weinig ruimtebeslag komen in Vlaanderen weinig voor. Ze zijn beperkt tot de Westhoek en de gemeenten met grotere natuurgebieden en militaire oefenterreinen zoals bijvoorbeeld in Limburg.

Bronnen

Departement Omgeving

Publicatiedatum

25 maart 2021

Volgende update

april 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies