Schoolbevolking deeltijds kunstonderwijs

  • Deeltijds kunstonderwijs groeit gestaag

    Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) telde in het schooljaar 2017-2018 iets meer dan 180.000 financierbare leerlingen. Dit is een stijging met 1% ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Met uitzondering van het schooljaar 2008-2009 is er sinds 2001-2002 elk jaar sprake van een stijging.
    De grootste studierichting was in 2017-2018 muziek met ruim 79.000 financierbare leerlingen, gevolgd door beeldende kunst (66.000). De overige studierichtingen (woordkunst en dans) zijn met 22.000 en 13.500 financierbare leerlingen kleiner.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

 

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

24 augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies