Schoolbevolking hoger onderwijs

  • Ruim 230.000 inschrijvingen in basisopleidingen hoger onderwijs

    Het aantal inschrijvingen in de basisopleidingen (bachelor en master) van het hoger onderwijs bedroeg in het academiejaar 2017-2018 iets meer dan 230.000 inschrijvingen. Hiervan komt 52% voor rekening van de hogescholen en 48% van de universiteiten. Tot en met 2012-2013 lag het aandeel van de hogescholen op ongeveer 60%. In het academiejaar 2013-2014 hebben de hogescholen hun academische bachelor- en masteropleidingen overgedragen aan de universiteiten (met uitzondering van de kunstopleidingen en die van de Hogere Zeevaartschool). Dit verklaart de daling van het aantal inschrijvingen in de hogescholen.

    Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs blijft stijgen, al vermindert het groeitempo de jongste jaren geleidelijk. In 2017-2018 nam het aantal inschrijvingen nog toe met 1%. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

 

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies