Schoolbevolking hoger onderwijs

  • Iets minder dan 232.000 inschrijvingen in basisopleidingen hoger onderwijs

    Het aantal inschrijvingen in de basisopleidingen van het hoger onderwijs lag in het academiejaar 2018-2019 op iets minder dan 232.000. Het gaat om het totaal van inschrijvingen in de bachelor- en masteropleidingen. De graduaten werden pas in academiejaar 2019-2020 in de hoger onderwijsinstellingen opgestart. Deze opleidingen zitten dus nog niet vervat in deze cijfers.

    Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs blijft stijgen, al vermindert het groeitempo de jongste jaren geleidelijk. In het academiejaar 2018-2019 nam het aantal inschrijvingen nog toe met 0,5%. Tegenover het academiejaar 2009-2010 gaat het om een toename van 20%.

    De hogescholen waren in 2018-2019 goed voor 51% van de inschrijvingen, de universiteiten voor 49%. Tot en met het academiejaar 2012-2013 lag het aandeel van de hogescholen op ongeveer 60%. In het academiejaar 2013-2014 hebben de hogescholen hun academische bachelor- en masteropleidingen overgedragen aan de universiteiten (met uitzondering van de kunstopleidingen en die van de Hogere Zeevaartschool). Dit verklaart de daling van het aandeel inschrijvingen in de hogescholen.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

23 maart 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies