Schoolbevolking volwassenenonderwijs

 • Iets minder dan 390.000 unieke inschrijvingen in een opleiding in volwassenenonderwijs

  Tijdens de referteperiode van 1 april 2018 tot 31 maart 2019 waren er in het secundair volwassenenonderwijs bijna 300.000 unieke inschrijvingen in een opleiding. In het hoger beroepsonderwijs (HBO) van het volwassenenonderwijs waren er 15.900 unieke inschrijvingen in een opleiding. De specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs telde 6.900 unieke inschrijvingen. De centra voor basiseducatie telden 66.200 unieke inschrijvingen in een opleiding. Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding van het volwassenenonderwijs bedroeg bijna 390.000.


  De centra voor basiseducatie kenden de laatste referteperiode een lichte stijging. De overige onderdelen van het volwassenenonderwijs zagen hun unieke inschrijvingen in een opleiding verminderen.

 • 124.000 unieke inschrijvingen in een opleiding Nederlands voor anderstaligen (NT2)

  Nederlands voor anderstaligen (NT2) neemt een belangrijke plaats in in het volwassenenonderwijs. In de referteperiode van 1 april 2018 tot 31 maart 2019 waren er in het secundair volwassenenonderwijs bijna 94.000 unieke inschrijvingen in een opleiding voor het studiegebied NT2. Dat is een stabilisatie ten opzichte van de voorgaande referteperiode.
  Daarnaast telden de centra voor basiseducatie (CBE) iets minder dan 30.000 unieke inschrijvingen in de leergebieden NT2 en alfabetisering NT2. De daling in de CBE tegenover de voorgaande referteperiode bedraagt 1%.

  Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding NT2 en alfabetisering NT2 bedroeg 124.000, nagenoeg even veel als in de vorige referentieperiode.

  NT2 is goed voor 31% van het aantal unieke inschrijvingen in een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs en 45% in de CBE.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

23 september 2019

Volgende update

12 oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies